Ειδικές ανακριτικές πράξεις για την αντιμετώπιση διεθνικών εγκληματικών και τρομοκρατικών οργανώσεων: πολιτική και πράξη στο πλαίσιο της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας στην ΕΕ

Περίληψη

Διακηρυγμένος στόχος της ΕΕ είναι να καταστεί Χώρος Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης. Υπαρκτή απειλή για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι η δράση διεθνικών εγκληματικών και τρομοκρατικών οργανώσεων, οι οποίες εκμεταλλεύονται την άρση εσωτερικών συνόρων και ελέγχων εντός της Ένωσης για να εγκαθιδρύσουν, αναπτύξουν και διευρύνουν τις παράνομες δραστηριότητές τους. Οι σχετικές Εκθέσεις της Europol και της Eurojust, που παραθέτουν στοιχεία για τη δράση των διεθνικών εγκληματικών και τρομοκρατικών οργανώσεων, περιγράφουν το σημαντικό μέγεθος του προβλήματος σε επίπεδο ΕΕ. Μολονότι η δικαστική και αστυνομική συνεργασία αποτελεί πολιτική της Ένωσης μετά τη Συνθήκη του Μάαστριχτ, μορφές αυτής απαντούν ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του 1970, με πρωταρχικό μέλημα τη δικονομική αντιμετώπιση της δράσης των διεθνικών εγκληματικών και τρομοκρατικών οργανώσεων. Η παρούσα διατριβή εξετάζει το πώς εν προκειμένω διαπλέκεται η ουσιαστική με τη δικονομική αντιμετώπιση των οργανώσεων αυτών, πώς ανα ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The European Union has declared as one of its objectives to become an Area of Freedom, Security and Justice. The successful fulfilment of this objective is being undermined by the transnational criminal and terrorist organisations, which take advantage of the absence of internal borders and controls within the Union to establish, develop and expand their illegal activities. Europol’s and Eurojust’s reports portay an EU wide picture of the activity of such organizations and demonstrate the substantial magnitude of the problem at EU level.Although the judicial and police cooperation is an EU policy that has been introduced with the Maastricht Treaty, traces of such cooperation can be found already in the mid-1970’s with a primary objective to bring a criminal prosecution against the members of transnational criminal and terrorist organisations that operate in the EU. The thesis at hand examines the manner in which the penal law intertwines with the criminal procedural law in the fight ag ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 2/2026)
DOI
10.12681/eadd/54923
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/54923
ND
54923
Εναλλακτικός τίτλος
Special investigative techniques in the fight against transnational criminal and terrorist organisations: policy and practice in the framework of police and judicial cooperation in the EU
Συγγραφέας
Αρναουτίδης, Παναγιώτης (Πατρώνυμο: Νικόλαος)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Σχολή Διεθνών Σπουδών, Επικοινωνίας και Πολιτισμού. Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών
Εξεταστική επιτροπή
Τσόλκα Όλγα
Περράκης Στυλιανός
Λίβος Νικόλαος
Γκόφας Ανδρέας
Κανελλοπούλου-Μαλούχου Νέδα
Μαρούδα Μαρία-Ντανιέλα
Τριανταφύλλου Αναστάσιος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΝομική Επιστήμη ➨ Εγκληματολογία και Ποινικό δίκαιο - Ποινολογία
Λέξεις-κλειδιά
Δικαστική και αστυνομική συνεργασία στην ΕΕ; Ειδικές ανακριτικές πράξεις; Όργανα και θεσμοί ενωσιακής συνεργασίας; ΧΘΔ της ΕΕ; ΕΣΔΑ
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.