Σύνθεση και χαρακτηρισμός κατά συστάδες συμπολυμερών βασισμένα σε πολύ(Ν-βινυλοπυρρολιδόνη) με πολυμερισμό αντιστρεπτής μεταφοράς αλυσίδας με προσθήκη και απόσπαση: μελέτη θερμικών ιδιοτήτων και ιδιοτήτων σε διάλυμα

Περίληψη

Στην παρούσα διατριβή περιγράφεται η σύνθεση καινοτόμων υλικών και συγκεκριμένα κατά συστάδες συμπολυμερών με χρήση της τεχνικής ριζικού πολυμερισμού με αντιστρεπτή μεταφορά αλυσίδας με προσθήκη και απόσπαση (RAFT), και με χρήση της μεθόδου της διαδοχικής προσθήκης μονομερών. Παρασκευάστηκαν κατά συστάδες συμπολυμερή, όπου η μία συστάδα είναι η πολυ(Ν-βινυλοπυρρολιδόνη) (PNVP), ενώ η δεύτερη συστάδα είναι ένας πολυ-μεθακρυλικός εστέρας, και συγκεκριμένα ο πολυ(μεθακρυλικός βενζυλεστέρας) (PBzMA), ο πολυ(μεθακρυλικος-2-διμεθυλαμινο-αιθυλεστέρας) (PDMA), ο πολυ(μεθακρυλικός εξυλεστέρας) (PHMA) και ο πολυ(μεθακρυλικός στεαρυλεστέρας) (PSMA). Επίσης, ως δεύτερη συστάδα χρησιμοποιήθηκε ένας πολυ-βινυλεστέρας και συγκεκριμένα ο πολυ(βουτυρικός βινυλεστέρας) (PVBu), ο πολυ(δεκανοϊκός βινυλεστέρας) (PVDc) και ο πολυ(στεατικός βινυλεστέρας) (PVSt). Ως αντιδραστήριo μεταφοράς χρησιμοποιήθηκε το O-ethyl S-(phthalimidylmethyl) xanthate (CTA 3), και επιπλέον σχεδιάστηκε και συντέθηκε ένα νέο στη β ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Novel diblock copolymers of N-vinyl pyrrolidone (NVP) with several methacrylates, such as benzyl methacrylate, hexyl methacrylate, stearyl methacrylate, dimethylamino ethyl methacrylate, vinyl butyrate, vinyl stearate, and vinyl decanoate were prepared by the RAFT technique and the methodology of sequential monomers addition. The copolymers were characterized by Size Exclusion Chromatography (SEC) and NMR spectroscopy. Differential Scanning Calorimetry (DSC), Thermogravimetric Analysis (TGA), and Differential Thermogravimetry (DTG) were employed to study the thermal properties of these copolymers. The micellization behavior, mainly in aqueous solution, was examined. Dilute solution viscometry, static (SLS) and dynamic (DLS) light scattering were employed to investigate the micellar assemblies. The efficient encapsulation of curcumin within the micellar core of the supramolecular structures was demonstrated by UV-Vis spectroscopy, as well as DLS measurements. All copolymers synthesized ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 11/2024)
DOI
10.12681/eadd/54919
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/54919
ND
54919
Εναλλακτικός τίτλος
Amphiphilic block copolymers based on N-vinyl pyrrolidone: synthesis via RAFT, thermal properties and micellization behavior in selective solvents
Συγγραφέας
Ρόκα, Νικολέττα (Πατρώνυμο: Αναστάσιος)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας
Εξεταστική επιτροπή
Πιτσικάλης Μαρίνος
Ιατρού Ερμόλαος
Σακελλαρίου Γεώργιος
Μουτεβελή-Μηνακάκη Παναγιώτα
Χατζηχρηστίδη Μαργαρίτα
Βουγιουκαλάκης Γεώργιος
Φραγκούλη Παναγιώτα
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΧημεία ➨ Επιστήμη πολυμερών
Λέξεις-κλειδιά
RAFT πολυμερισμός; Πολυ(N-βινυλοπυρρολιδόνη); Αμφίφιλα συμπολυμερή; Μεθακρυλικοι εστέρες; Βινυλεστέρες; Βιοϋλικά
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.