Ασφαλιστική υποκατάσταση (άρθρο 14 Ν. 2496/1997)

Περίληψη

Σκοπός της διατριβής είναι η ερμηνεία του άρθρου 14 ν. 2496/1997, αναφορικά με την ασφαλιστική υποκατάσταση: έναν μηχανισμό νόμιμης εκχώρησης της αξίωσης αποζημίωσης του λήπτη της ασφάλισης κατά τρίτου –υπεύθυνου για την πρόκληση του ασφαλισμένου κινδύνου και της ασφαλιστικής ζημίας– στον ασφαλιστή. Η εισαγωγή παρουσιάζει, συνοπτικά, τη λειτουργία αυτού του μηχανισμού και γίνονται ορισμένες δίκαιο-συγκριτικές παρατηρήσεις. Κατόπιν, η διατριβή διαρθρώνεται σε δύο μέρη. Στο Α΄ μέρος (§§ 3 - 5) αναλύεται ο τρόπος της αποκατάστασης των ζημιών στο πεδίο της ασφάλισης ζημίας και η αρχή της απαγόρευσης πλουτισμού του λήπτη της ασφάλισης (αποζημιωτική αρχή) με κεντρικό άξονα την ασφαλιστική υποκατάσταση. Τούτη, όπως διαπιστώνεται, είναι ένας «τέλειος» μηχανισμός εξισορρόπησης δύο κύριων αρχών του δικαίου: της απαγόρευσης πλουτισμού επ’ ευκαιρία της ζημίας και της ευθύνης. Το Β΄ μέρος (§§ 6 - 14) επεξεργάζεται –σε βάθος– το σύνολο των ρυθμίσεων του άρθρου 14 ΑσφΝ. Στην § 6 προσεγγίζεται ιστορικ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The purpose of the present thesis is the analysis of article 14 of L. 2496/1997, regarding insurance subrogation: the mechanism of equitable assignment of the compensation’ s claim of the policyholder against a third party, responsible for causing the insured risk and loss, to the insurer. The introduction presents the operation of this mechanism and some law-comparative observations. The thesis is structured in two parts. Part A (§§ 3 - 5) analyzes the indemnification in the field of indemnity insurance and the principle of indemnity with central axis being insurance subrogation, a "perfect" mechanism for balancing two main principles of law: the prohibition of enrichment on the occasion of damage and liability. Part B (§§ 6 - 14) elaborates all the provisions of article 14 of L. 2496/1997. In § 6 insurance subrogation is historically approached· legislation started in Europe in the 19th century, when the possibility of "equitable assignment" was now accepted. § 7 focuses on the legi ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 10/2025)
DOI
10.12681/eadd/54918
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/54918
ND
54918
Εναλλακτικός τίτλος
Insurance subrogation (article 14 L. 2496/1997)
La subrogation de l' assureur (article 14 L. 2496/1997)
Συγγραφέας
Γκέγκας, Ιωάννης (Πατρώνυμο: Γεώργιος)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Νομικών Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών. Τμήμα Νομικής. Τομέας Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου
Εξεταστική επιτροπή
Τζίβα Ευμορφία
Χατζηνικολάου-Αγγελίδου Ουρανία
Μπεχλιβάνης Αχιλλέας
Τέλλης Νικόλαος
Ψαρουδάκης Γεώργιος
Τασίκας Απόστολος
Καραγκουνίδης Απόστολος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΝομική Επιστήμη ➨ Δίκαιο
Λέξεις-κλειδιά
Ασφαλιστική υποκατάσταση; Εκχώρηση απαίτησης εκ του νόμου; Ασφάλιση ζημίας; Αποζημιωτική αρχή
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.