Αγία Γραφή και Ιερά Παράδοση στους επίσημους διμερείς διαλόγους της Ορθόδοξης Εκκλησίας

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας διατριβής είναι η διεξοδική μελέτη και διερεύνηση ,των κειμένων συμφωνίας των επίσημων διμερών θεολογικών διαλόγων της Ορθόδοξης Εκκλησίας στη βάση της Αγίας Γραφής και της Ιερής Παράδοσης ώστε να υπάρξει μία συνολική καταγραφή και αποτίμηση του υλικού, αλλά και να δειχθεί πόσο δύσκολο είναι να επιτευχθεί μία ουσιαστική συμφωνία, ακόμα και σε θέματα στα οποία υπάρχει μία αυτονόητη συναίνεση. Η σειρά της έκθεσης του υλικού ακολούθησε την αναλυτική πορεία ανά συγκεκριμένο διάλογο με κάθε «Εκκλησία», ενώ δεν έγινε μία προσπάθεια οριζόντιας διασύνδεσης και κατηγοριοποίησης ανά θέμα. Η διατριβή είναι πρωτότυπη καθώς για πρώτη φορά στην ελληνική και διεθνή έρευνα πραγματοποιείται καταγραφή των θεμάτων και των αποτελεσμάτων των επίσημων διμερών θεολογικών διαλόγων της Ορθόδοξης Εκκλησίας κατά τρόπο συστηματικό, μεθοδολογικό και αναλυτικό τρόπο με βάση την Αγία Γραφή και την Αγία Γραφή. Παράδοση.

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The purpose of the present work is the study and the research thoroughly of the Agreed Statements of the official bilateral theological dialogues of the Orthodox Church on the basis of the Holy Bible and Sacred Tradition in order to provide a comprehensive record and evaluation of the material, but also to show how difficult it is to reach a substantial agreement, even on issues where there is a self-evident consensus. The order of the presentation of the material followed the analytical course of each specific dialogue with each "Church", while no attempt was made to horizontally link and categorize by topic. The thesis is original, as it is the first time in Greek and international research, a recording of the issues and results of the official bilateral theological dialogues of the Orthodox Church is being carried out in a, systematic, methodological and analytical manner on the basis of the Bible and the Holy Tradition.
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 11/2025)
DOI
10.12681/eadd/54901
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/54901
ND
54901
Εναλλακτικός τίτλος
Holy Bible and Tradition in the official bilateral dialogues of the Orthodox Church
Συγγραφέας
Αβαγιάννης, Σταύρος (Πατρώνυμο: Ευστράτιος)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Θεολογική. Τμήμα Θεολογίας. Τομέας Πατερικών Σπουδών, Ιστορίας Δογμάτων και Συμβολικής
Εξεταστική επιτροπή
Kολοβοπούλου Μαρίνα
Κατερέλος Κύριλλος
Γλάρος Αθανάσιος
Κουρεμπελές Ιωάννης
Τσοπανίδης Στυλιανός
Σταθοκώστα Βασιλική
Ξιώνης Νικόλαος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΆλλες Κοινωνικές Επιστήμες ➨ Κοινωνικές επιστήμες, άλλοι τομείς
Λέξεις-κλειδιά
Διαχριστιανικός διάλογος; Ορθόδοξη εκκλησία; Αρχαίες ανατολικές εκκλησίες; Ρωμαιοκαθολικοί; Αγγλικανοί; Διαμαρτυρόμενοι; Παλαιοκαθολικοί; Αγία Γραφή; Ιερά παράδοση; Κείμενα συμφωνίας
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.