Λουτρικές εγκαταστάσεις του Ηρακλείου: συμβολή στη μελέτη του αστικού βίου (8ος-12ος αι.)

Περίληψη

Το θέμα της διατριβής είναι η μελέτη τεσσάρων λουτρών (Λουτρά Α, Β, Γ, Δ), τα οποία αποκαλύφθηκαν τμηματικά κατά τη διάρκεια σωστικών ανασκαφών στο ιστορικό κέντρο της πόλης του Ηρακλείου της Κρήτης. Πρόκειται για υπόκαυστα λουτρά/balnea εν σειρά τύπου, τα οποία, αποτελούνται από αίθουσες με διαβαθμισμένη θερμοκρασία (αποδυτήριο/ ψυχρό-χλιαρό-θερμό). Τα χρονικά όρια της έρευνας είναι ανάμεσα στον 8ο και στον 12ο αι. Σκοπός είναι να διερευνηθεί η συνέχεια ή η ασυνέχεια της λουτρικής παράδοσης στη μεσαιωνική πρωτεύουσα της Κρήτης ως αναπόσπαστης πτυχής της καθημερινότητας του αστικού βίου. Η διατριβή χωρίζεται σε δύο τόμους, ο πρώτος συμπεριλαμβάνει το κύριο σώμα της μελέτης σε τέσσερα κεφάλαια και ο δεύτερος τους χάρτες, τα σχέδια και τις εικόνες. Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η επισκόπηση της ιστορίας του Ηρακλείου κατά την πρωτοβυζαντινή, ισλαμική και β΄ βυζαντινή περίοδο με έμφαση στην ανάδειξη του από επίνειο της Κνωσού σε πρωτεύουσα της Κρήτης κατά την πρωτοβυζαντινή περίοδο. Σ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The subject of this doctoral thesis is the study of four bathing installations (baths A, B, C, D), which were partially revealed during rescue excavations in the historical center of the city of Heraklion in Crete. They belong to the serial raw type which is a building complex centered on the succession of dressing room, cold room, tepid room and hot room (apodyterium-frigidarium-tepidarium-caldarium) which ensured the gradation of heat in a fixed route. The chronological framework of the research lies between the 8th and 12th cent. The focus of this study lies on the continuity of bathing culture in the medieval capital of Crete, as an integral aspect of everyday life. The thesis is divided into two volumes, the first incorporates the main study in four chapters, and the second includes maps, drawings, and images. The first chapter presents an overview of the history of Heraklion during Early Byzantine, Islamic, and 2nd Byzantine periods, with an emphasis on its transformation from ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

El tema de esta tesis doctoral es el estudio de cuatro instalaciones de baño (baños A, B, C, D), que fueron parcialmente descubiertas durante las excavaciones de rescate en el centro histórico de la ciudad de Heraklion en Creta. Pertenecen al tipo en serie, que es un conjunto constructivo centrado en la sucesión de apodyterium-frigidarium-tepidarium-caldarium que aseguraba la gradación del calor en un recorrido fijo. El marco cronológico de la investigación se sitúa entre los siglos VIII y XII. El objetivo de este estudio radica en la continuidad de la cultura del baño en la capital medieval de Creta, como un aspecto integral de la vida cotidiana. La tesis se divide en dos volúmenes, el primero incorpora el estudio principal en cuatro capítulos, y el segundo incluye mapas, dibujos e imágenes. El primer capítulo presenta una descripción general de la historia de Heraklion durante los períodos Primo Bizantino, Islámico y Segundo Bizantino, con énfasis en su transformación desde el puerto ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 12/2025)
DOI
10.12681/eadd/54873
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/54873
ND
54873
Εναλλακτικός τίτλος
Bathing establishments of Heraclion: a contribution to the study of urban life (8th-12th century)
Establecimientos balnearios de Heraclion: una contribución al estudio de la vida urbana (siglos VIII-XII)
Συγγραφέας
Αλετράς, Ζαχαρίας (Πατρώνυμο: Ευάγγελος)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Κρήτης. Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας. Τομέας Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης
Εξεταστική επιτροπή
Τσιγωνάκη Χριστίνα
Κιουσοπούλου Αντωνία
Φωσκόλου Βασιλική
Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης
Μαΐλης Αθανάσιος
Μαμαλούκος Σταύρος
Μαργαρίτη Ρωξάνη
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΙστορία και Αρχαιολογία ➨ Αρχαιολογία
Λέξεις-κλειδιά
Λουτρά; Ηράκλειο; Χάνδακας; Εμιράτο Κρήτης; Βυζάντιο-Άραβες; Ισλαμική αρχιτεκτονική; 8ος - 12ος αιώνας; al-Andalus; Αιγαίο - Κρήτη; Βυζαντινή αρχιτεκτονική; Αστική ζωή; Υπόκαυστο
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., χαρτ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.