Φαρμακογνωστική μελέτη του γένους Helichrysum Mill. (Asteraceae) στην Ελλάδα: μελέτη του στενοενδημικού είδους Η. amorginum και in vitro αποτίμηση βιοδραστικότητας

Περίληψη

Η παρούσα διατριβή, που αναπτύσσεται σε πέντε κεφάλαια, επικεντρώνεται για πρώτη φορά στη μελέτη της φυτοχημείας των 11 taxa (10 είδη, 2 υποείδη) του γένους Helichrysum ελληνικής προέλευσης και ειδικότερα του είδους H. amorginum. Στο Κεφάλαιο 1 γίνεται εισαγωγή στην οικογένεια Asteraceae και στο γένος Helichrysum, όπου αναφέρονται βοτανικές, φυτοχημικές, και εθνοφαρμακολογικές πληροφορίες των ειδών του γένους. Αυτές οι πληροφορίες εστιάζονται μετά στα 11 ιθαγενή είδη (έξι ενδημικά ή υπενδημικά) που φύονται στην Ελλαδικό χώρο.Ακολούθως, στο Κεφάλαιο 2 περιγράφεται η ποιοτική ανάλυση μεθανολικών εκχυλισμάτων των 11 taxa Helichrysum Mill. ελληνικής προέλευσης που συλλέχθηκαν από το φυσικό περιβάλλον με την τεχνική UPLC-HRMS. Περιγράφονται οι χημικές κατηγορίες των μεταβολιτών που προτείνονται με την συγκεκριμένη μεθοδολογία και γίνεται σχολιασμός για κάθε αυτοφυούς taxon ελίχρυσου. Στο Κεφάλαιο 3 πραγματοποιείται μελέτη περίπτωσης ενός από τα 10 είδη ελληνικής προέλευσης και συγκεκριμένα ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present Doctoral thesis, which is developed in 5 chapters, focuses for the first time on the phytochemical study of 11 taxa (10 species, 2 subspecies) of the genus Helichrysum of Greek origin and in particular the species H. amorginum. Chapter 1 introduces the family Asteraceae and the genus Helichrysum, referring to botanical, phytochemical, and ethnopharmacological information of the species of the genus. This information is then focused on the 11 Greek native taxa (six endemic or subendemic) that are found as wild-growing in Greece. In Chapter 2, the qualitative analysis of methanolic extracts of 11 Greek taxa of Helichrysum Mill. sourced from the wild is described using the UPLC-HRMS technique. The chemical categories of the metabolites designated by the specific methodology are described with comments for each wild taxon. In Chapter 3, a case study is carried out regarding one of the 10 species of Greek origin, namely H. amorginum. Qualitative analysis of essential oils of nin ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 5/2025)
DOI
10.12681/eadd/54853
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/54853
ND
54853
Εναλλακτικός τίτλος
Pharmacognostic study of the genus Helichrysum Mill. (Asteraceae) in Greece: study of the narrow endemic species H. amorginum and in vitro bioactivity assessment
Συγγραφέας
Σαμανίδης, Ιορδάνης (Πατρώνυμο: Πέτρος)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Φαρμακευτικής. Τομέας Φαρμακογνωσίας και Χημείας Φυσικών Προϊόντων
Εξεταστική επιτροπή
Μητάκου Σοφία
Σκαλτσούνης Αλέξιος-Λέανδρος
Μαλούπα Ελένη
Χαλαμπαλάκη Μαρία
Λαλάς Σταύρος
Κρίγκας Νικόλαος
Τζάκου Όλγα
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΧημεία ➨ Εφαρμοσμένη χημεία
Λέξεις-κλειδιά
Φαρμακογνωστική μελέτη; Ελληνικό γένος Ελίχρυσο; Ελίχρυσο αμοργινό
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.