Κοινωνική και πολιτική τοποθέτηση του αποστράτου Έλληνα αξιωματικού από το μεσοπόλεμο έως τη μεταπολίτευση: συγκριτική ανάλυση με αντίστοιχα κοινωνικά σώματα σε συμμαχικές και βαλκανικές χώρες

Περίληψη

Ο ελληνικός εικοστός αιώνας αποτέλεσε πολεμικό και βετερανικό αιώνα. Αποτέλεσε αιώνα που εξέφρασε εθνικές στρατηγικές και εκφάνσεις αντίστοιχων ολοκληρώσεων, αλλά και εθνικούς διχασμούς, διωγμούς και καταρρεύσεις. Στον μακρό αυτό ελληνικό πολεμικό αιώνα, που προλογίστηκε από την ήττα του 1897, συνυπήρξαν ακήρυχτοι πόλεμοι, όπως με το Μακεδονικό Αγώνα, το Ποντιακό Αντάρτικο, τη Βόρεια Ήπειρο, την Κύπρο, μακρές πολεμικές περίοδοι, με προεξάρχουσες τις μακρές δεκαετίες1912-1922 και 1940-1949, ενώ η διαιώνιση μεταπολεμικών διχασμών, βετερανικών και προσφυγικών διεκδικήσεων και εκτάκτων μέτρων, ουσιαστικά διαιώνισε την εμπόλεμη κατάσταση σε ένα κλίμα φαινομενικά ανόρθωσης, ανοικοδόμησης, φαινομενικού εκδημοκρατισμού και νέων διεθνών συμμαχιών βαθιά μέσα στην ειρηνική περίοδο, ως την τελευταία ελληνική μεταπολίτευση. Ο κλειστός κύκλος των επαγγελματιών στρατιωτικών αποτέλεσε μόνο έναν στενότερο κύκλο του βετερανικού κινήματος. Προτείνονται ομόκεντροι ή ετερόκεντροι βετερανικοί κύκλοι, χωρίς ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The Greek twentieth century was a war and veteran century. It was a century that expressed national strategies and expressions of counterparts completions, but also national divisions, persecutions and collapses. In this long Greek war century, prefaced by the defeat of 1897, coexisted undeclared wars, such as the Macedonian Struggle, the Pontic Guerrilla, the North Epirus or Cyprus Struggle, long periods of war, with long decades prominent1912-1922 and 1940-1949, while the perpetuation of post-war divisions, veteran and refugee claims and emergency measures, effectively perpetuated the war situation in a climate of apparent recovery, reconstruction, apparent democratization and new international alliances spreading out deeply into the peace period, until the rise of the Greek modern republic in 1974. The closed circle of military professionals constituted only one inner circle of the veteran movement. Concentric or heterocentric veteran circles are proposed, without the help of which ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Le XXe siècle grec a été un siècle de guerre et de vétérans. Ce fut un siècle qui exprima les stratégies nationales et les expressions de leurs homologues achèvements, mais aussi divisions nationales, persécutions et effondrements. Dans ce long siècle de guerre grecque, précédé par la défaite de 1897, coexistèrent guerres non déclarées, comme la lutte macédonienne, la guérilla pontique, la guerre du Nord Épire, Chypre, de longues périodes de guerre, avec de longues décennies marquantes 1912-1922 et 1940-1949, tandis que la perpétuation des divisions d'après-guerre, vétérans et les revendications du statut de réfugié et les mesures d'urgence ont effectivement perpétué la guerre situation dans un climat de redressement apparent, de reconstruction, de la démocratisation et les nouvelles alliances internationales en pleine période de paix, jusqu'à ce que dernière republique grecque. Le cercle fermé des professionnels militaires ne constitue qu'un cercle restreint du mouvement des vétérans. ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 10/2025)
DOI
10.12681/eadd/54849
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/54849
ND
54849
Εναλλακτικός τίτλος
Social and political attitude of the retired Greek officer from the interwar period to the modern Greek republic: comparative analysis with corresponding social bodies in allied and Balkan countries
Attitude sociale et politique de l'officier grec à la retraite de l'entre-deux-guerres à la république grecque moderne: analyse comparative avec les organismes sociaux correspondants dans les pays alliés et balkaniques
Συγγραφέας
Σακαγιάννης, Γεώργιος (Πατρώνυμο: Λάμπρος)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών. Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
Εξεταστική επιτροπή
Βλασίδης Βλάσιος
Δορδανάς Ευστράτιος
Μιχαηλίδης Ιάκωβος
Αρμακόλας Ιωάννης
Ηλιάδου-Τάχου Σοφία
Καρράς Ιωάννης
Σταματόπουλος Δημήτριος
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΙστορία και Αρχαιολογία ➨ Σύγχρονη ιστορία
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΙστορία και Αρχαιολογία ➨ Ελληνική ιστορία
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΠολιτικές Επιστήμες ➨ Πολιτική επιστήμη
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΠολιτικές Επιστήμες ➨ Δημόσια διοίκηση
Λέξεις-κλειδιά
Απόστρατος; Ελληνικός Στρατός; Γερμανικός στρατός; Γαλλικός Στρατός; Κόκκινος Στρατός; Αμερικανικός Στρατός; Βρετανικός Στρατός; Βετεράνοι; Βετερανικό κοινό; Βετερανικοί κύκλοι; Πρόνοια Αποστρατευομένων; Παλαιοί πολεμιστές; Έφεδροι Αξιωματικοί; Εθνική αντίσταση; Πολεμοπαθείς; Θύματα πολέμου; Μεσοπόλεμος; Μεταπολεμική περίοδος
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.