Η επίδραση της διδασκαλίας CLIL και της εκμάθησης της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας στην εργαζόμενη μνήμη και τις εκτελεστικές λειτουργίες

Περίληψη

Το θέμα της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι να διερευνήσει εάν δύο μορφές δίγλωσσης εκπαίδευσης υπό τις συνθήκες που εφαρμόζονται στο ελληνικό εκπαιδευτικό πλαίσιο μπορούν να επιδράσουν σε συγκεκριμένες γνωστικές δεξιότητες των μαθητών. Η διγλωσσία σε αυτήν την έρευνα δεν καλύπτει την ισοβαρή διγλωσσία, καθώς αναφέρεται σε μαθητές που δεν είναι εξίσου ικανοί στις δύο γλώσσες. 72 «δίγλωσσα» παιδιά με την ελληνική ως Γ1 και την αγγλική ως Γ2 ηλικίας 10 ετών εξετάστηκαν σε τρία διαφορετικά πειράματα αφού χωρίστηκαν σε διαφορετικές ομάδες. Ερευνήθηκαν πρωτίστως αν η έκθεση στη διδασκαλία CLIL, ο διαφορετικός βαθμός έκθεσης στη διδασκαλία CLIL και, τέλος, ο διαφορετικός βαθμός έκθεσης στην διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας επηρεάζουν τη γνωστική λειτουργία των νέων Ελλήνων μαθητών. Οι κύριες γνωστικές μεταβλητές που εξετάστηκαν είναι η Εργαζόμενη Μνήμη (WM) και ειδικότερα τα υποσυστήματά της, δλδ το Φωνολογικό Κύκλωμα, το Οπτικοχωρικό Σημειωματάριο και ο Κεντρικός Επεξεργαστής (Baddeley ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The topic of the present dissertation is to investigate whether two forms of bilingual education under the conditions they are implemented in the Greek educational context can impact upon learners’ particular cognitive skills. Bilingualism in this study is not equated with balanced bilingualism since it refers to learners who are not equally proficient in the two languages. 72 Greek-English ‘bilingual’ children aged 10 years old were examined in three different experiments after they had been divided into different groups. The study primarily investigated whether the exposure to CLIL instruction, the differential amount of exposure to CLIL instruction and finally, the differential amount of exposure to EFL instruction affect the cognitive functioning of young Greek learners. The main cognitive variables investigated in the study are Working Memory (WM) and in particular its subcomponents; the Phonological Loop (PL), the Visuo-spatial Sketchpad (VSSP) and the Central Executive System (C ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 10/2025)
DOI
10.12681/eadd/54840
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/54840
ND
54840
Εναλλακτικός τίτλος
The impact of CLIL and EFL instruction on learners' WM and executive functions
Συγγραφέας
Κωνσταντινίδου, Παρθένα (Πατρώνυμο: Γεώργιος)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας. Τομέας Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Ματθαιουδάκη Μαρίνα
Αλεξίου Θωμαή
Μασούρα Ελβίρα
Σουγάρη Αρετή-Μαρία
Περιστέρη Ελένη
Ανδρέου Μαρία
Φώλια Βασιλική
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΓλώσσα και Λογοτεχνία ➨ Γλώσσα και Γλωσσολογία
Λέξεις-κλειδιά
Διδασκαλία CLIL; Εργαζόμενη μνήμη; Εκτελεστικές λειτουργίες; Δίγλωσση εκπαίδευση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
πιν.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.