Μεταβίβαση φορτίου σε νανοσύρματα καρβυνών και DNA

Περίληψη

Ο όρος «μεταβίβαση φορτίου» αναφέρεται στην ενδομοριακή ή διαμοριακή μετακίνηση ηλεκτρικών φορέων (ηλεκτρονίων ή οπών) απουσία εξωτερικού δυναμικού· μία οπή ή ένα έξτρα ηλεκτρόνιο που δημιουργείται ή εγχέεται αρχικά σε μια τοποθεσία μοριακού συστήματος κινείται αυθόρμητα προς άλλες ενεργειακά ευνοϊκότερες γειτονικές θέσεις. Η παρούσα Διδακτορική Διατριβή επιχειρεί να αποτελέσει μια συστηματική υπολογιστική μελέτη των ιδιοτήτων της μεταβίβασης φορτίου σε μικρού μήκους πολυμερικές αλυσίδες DNA και καρβυνών με την ανάπτυξη κατάλληλης μεθοδολογίας από πρώτες αρχές: η κατανόηση της μεταβίβασης φορτίου στο DNA είναι σημαντική για ποικίλες βιολογικές διεργασίες, καθώς και τεχνολογικές εφαρμογές, ενώ οι καρβύνες, ως ιδανικά μονοδιάστατα νανοσύρματα άνθρακα, παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για θεωρητική μελέτη και τις πιθανές εφαρμογές τους. Επιπλέον, διερευνώνται τα όρια εφαρμογής της ημιεμπειρικής μεθόδου Ισχυρής Δέσμευσης (Tight Binding, TB) με την εισαγωγή νέων εξειδικευμένων παραμετροποι ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The term “charge transfer” refers to intramolecular or intermolecular charge carriers’ (i.e. electrons’ or holes’) movement in absence of external potential; a hole or extra electron initially created or injected in a molecular system’s site moves spontaneously to energetically more favorable adjacent locations. The present Ph.D. Thesis attempts to constitute a systematic computational study of charge transfer properties in short polymeric chains of DNA and carbynes by developing an appropriate methodology from first principles: understanding charge transfer in DNA is important for a variety of biological processes, as well as technological applications, while carbynes, as ideal one-dimensional carbon nanowires, are of particular interest for theoretical study and their possible applications. Furthermore, the semi-empirical Tight Binding (TB) method’s application limits are explored by introducing new specialized parameterizations for the systems under study, which are extracted from D ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 10/2025)
DOI
10.12681/eadd/54834
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/54834
ND
54834
Εναλλακτικός τίτλος
Charge transfer in carbyne nanowires and DNA
Συγγραφέας
Μόρφης, Ανδρέας (Πατρώνυμο: Διαμαντής)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Φυσικής. Τομέας Φυσικής Συμπυκνωμένης Ύλης
Εξεταστική επιτροπή
Σιμσερίδης Κωνσταντίνος
Παπαϊωάννου Γεώργιος
Τριμπέρης Γεώργιος
Λυκοδήμος Βλάσιος
Μαυρόπουλος Φοίβος
Στεφάνου Νικόλαος
Τζέλη Δήμητρα
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΦυσική ➨ Φυσική συμπυκνωμένης ύλης
Φυσικές ΕπιστήμεςΦυσική ➨ Ατομική, Μοριακή και Χημική φυσική
Φυσικές ΕπιστήμεςΒιολογία ➨ Βιοφυσική
Λέξεις-κλειδιά
Μεταβίβαση φορτίου; Ταλαντώσεις φορτίου; Νανοσύρματα; Καρβύνες; Αλυσίδες άνθρακα; Κυκλοάνθρακες; Δεσοξυριβονουκλεϊκό οξύ; Θεωρία χρονοεξαρτημένου συναρτησιακού πυκνότητας πραγματικού χρόνου; Θεωρία συναρτησιακού πυκνότητας; Θεωρία περιορισμένου συναρτησιακού πυκνότητας; Μέθοδος ισχυρής δέσμευσης
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.