Δρόμοι από άσφαλτο: η σημασία τους στη διαμόρφωση του σύγχρονου αστικού πολιτισμού

Περίληψη

Η παρούσα διατριβή φιλοδοξεί να συμπληρώσει το κενό αναφορικά με τη μελέτη του οδικού δικτύου ως πεδίο εγγραφής πολιτισμικών μετασχηματισμών της Νεωτερικότητας, εξειδικεύοντας στη διαλεκτική χώρου - χρόνου, όπως αυτή καλλιεργείται και σταδιακά προϋποτίθεται εντός του νεωτερικού παραδείγματος. Αναγνωρίζοντας την αυτοκίνηση ως κυρίαρχο μοντέλο μεταφορών και μετακινήσεων κατά τη Νεωτερικότητα, οι υποθέσεις της έρευνας εστιάζουν στους τρόπους με τους οποίους το οδικό δίκτυο, ως περίπτωση χώρου, συνδέεται με τις αντιλήψεις και την εμπειρία του χρόνου, όπως αυτή κατασκευάζεται και καταγράφεται από νεωτερικούς ιστορικούς και στοχαστές. Η διατριβή εστιάζει στην περίπτωση της Ελλάδας μεταξύ της ίδρυσής της ως ανεξάρτητο κράτος και του τέλους της δεκαετίας του 1960, συνεισφέροντας από τη μία στην ιστορική τεκμηρίωση της συγκρότησης του νεωτερικού οδικού δικτύου της και από την άλλη στη θεμελίωση του γενικότερου θεωρητικού σχήματος που επιχειρεί. Πέραν της βιβλιογραφίας, εξετάζονται αρχειακές πηγ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This doctoral thesis consists of a study on the road network as a field of cultural transformations of Modernity, specifically regarding the space-time dialectic, as it is cultivated and gradually assumed within the modern paradigm. Recognizing the automobile as the dominant model of transportation and movement during Modernity, the research hypotheses focus on the ways in which the road network, as a case of space, is connected to the perceptions and experience of time, as it is constructed and recorded by modern historians and thinkers. The thesis focuses on the case of Greece between its establishment as an independent state and the end of the 1960s, contributing on the one hand to the historical documentation of the construction of its modern road network and on the other hand to the foundation of the general theoretical scheme it attempts. In addition to the known bibliography, archival sources, manuals of road construction and road behavior, press, travel literature are been exam ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 10/2024)
DOI
10.12681/eadd/54831
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/54831
ND
54831
Εναλλακτικός τίτλος
Asphalt roads: their impact in modern culture formation
Συγγραφέας
Βασιλοπούλου, Χριστίνα (Πατρώνυμο: Αθανάσιος)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. Τομέας Ι : Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
Εξεταστική επιτροπή
Τουρνικιώτης Παναγιώτης
Βλαστός Αθανάσιος
Μπελαβίλας Νικόλαος
Κουτρολίκου Παναγιώτα
Μουτσόπουλος Αθανάσιος
Τσιαμπάος Κωνσταντίνος
Γιαμαρέλος Στυλιανός
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΆλλες Ανθρωπιστικές Επιστήμες ➨ Ανθρωπιστικές επιστήμες, διεπιστημονική προσέγγιση
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΆλλες Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίες ➨ Μηχανική, διεπιστημονική προσέγγιση
Λέξεις-κλειδιά
Οδικό δίκτυο; Ιστορία νεότερης Ελλάδας; Νεωτερικότητα; Ελλάδα; Οδοποιΐα; Άσφαλτος; Νεωτερικός πολιτισμός; Χρόνος
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.