Οι Έλληνες των Αυτοκρατόρων: τα ελληνικής προέλευσης στελέχη της αυτοκρατορικής διοίκησης επί της δυναστείας των Ιουλίων-Κλαυδίων

Περίληψη

Η παρούσα διδακτορική διατριβή μελετά την επιρροή των ελληνικής προέλευσης στελεχών της αυτοκρατορικής διοίκησης επί της δυναστείας των Ιουλίων-Κλαυδίων (27 π.Χ. – 68 μ.Χ.), ιδιαίτερα στη χάραξη της αυτοκρατορικής πολιτικής, τη διαμόρφωση των αυτοκρατορικών διοικητικών θεσμών και την ανάδυση μιας ελληνικής διοικητικής ομάδας εξαρτημένης από τον αυτοκράτορα. Για τον σκοπό αυτό μελετήθηκαν σε προσωπογραφική βάση πάνω από τριακόσια άτομα για τα οποία γνωρίζουμε την ελληνική καταγωγή τους ή εκείνη προκύπτει από το ελληνικό cognomen τους, και τα οποία κατείχαν θέσεις στην αυτοκρατορική διοίκηση ή τις οποίες μπορούμε να υποθέσουμε λόγω των προσωπικών τους σχέσεων με τους αυτοκράτορες. Τον προσωπογραφικό κατάλογο ακολουθεί το συμπερασματικό τμήμα, το οποίο διαρθρώνεται σε τέσσερις ενότητες, όπου αναδεικνύονται η επιρροή των Ελλήνων εκείνων στη δημιουργία αυτοκρατορικών θέσεων και αξιωμάτων, η διαμόρφωση ομάδων συμφερόντων για την από κοινού εξυπηρέτηση των συμφερόντων τους, οι σχέσεις τους με ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This doctoral thesis examines the impact of Greek-origin individuals in the imperial administration during the reign of the Julio-Claudian dynasty. The study focuses on their influence on imperial policy, the development of administrative institutions, and the emergence of a Greek administrative group that depended on the emperor. The prosopographical research compiled information on over three hundred individuals who were of Greek origin or identified through their Greek cognomen, and who were officeholders in the imperial administration or had personal relationships with the emperors. The analysis revealed that these individuals played a significant role in shaping the early imperial administrative institutions and creating a Greek 'administrative aristocracy' in Rome and the provinces. They also formed interest groups to serve their collective interests, maintained connections with the Greek world, and utilized their specialized skills and knowledge. Overall, the Greeks within the J ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 1/2026)
DOI
10.12681/eadd/54825
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/54825
ND
54825
Εναλλακτικός τίτλος
The Greeks of the Emperors: greek personnel in the imperial administration during the Julio-Claudian dynasty
Συγγραφέας
Φάκκας, Κωνσταντίνος (Πατρώνυμο: Μιχαήλ)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Μπουραζέλης Κωνσταντίνος
Ψωμά Ελένη
Ανεζίρη Σοφία
Γιαννακόπουλος Νικόλαος
Παπαϊωάννου Σοφία
Καντηρέα Μαρία
Camia Francesco
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΙστορία και Αρχαιολογία ➨ Αρχαία ιστορία
Λέξεις-κλειδιά
Ρωμαϊκή αυτοκρατορική αυλή; Ρωμαϊκή αυτοκρατορική γραμματεία; Ρωμαϊκή αυτοκρατορική διοίκηση; Αυτοκρατορικοί χρόνοι; Ιούλιοι-Κλαύδιοι; Ελληνορωμαϊκές ελίτ; Αυτοκρατορικοί απελεύθεροι; Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία; Ελληνική και Ρωμαϊκή αρχαιότητα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.