Μνημειακή προστασία και κοινωνικές επιπτώσεις: μεταβολές και ανασχηματισμοί στην κοινωνική και αστική δομή οικιστικών συνόλων που εντάσσονται στο δίκτυο προστασίας παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO: χαρακτηριστικά παραδείγματα πόλεων-μνημείων από το χώρο της Μεσογείου

Περίληψη

Η παρούσα διατριβή μελετά τις αστικές μεταβολές και τις κοινωνικές επιπτώσεις που παρατηρούνται στα αστικά σύνολα - πόλεις μετά την ένταξή τους στο δίκτυο προστασίας της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της Unesco. Η έρευνά ξεκινά με την κριτική και επισταμένη ανάλυση ζητημάτων μνημειακής προστασίας, κανονιστικών εφαρμογών, κανόνων και συμβάσεων όπως έχουν διατυπωθεί και εφαρμόζονται σήμερα προκειμένου να ανταποκριθούν στους μετασχηματισμούς του 21ου αιώνα. Ασχολείται με τις σύγχρονες αντιλήψεις του αντικειμένου της μνημειακής προστασίας, και την συνεχώς διευρυνόμενη έννοια της πολιτιστικής κληρονομιάς. Η μελέτη αναπτύσσει επίσης τις πολυσήμαντες διαπλοκές του πολιτιστικού αποθέματος με τον αστικό χώρο, τις πόλεις και την πολιτιστική τους ταυτότητα καθώς και με την αστική, την συλλογική έως και ατομική ταυτότητα των κατοίκων τους. Ακόμη, τα αστικά σύνολα στο δίκτυο της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς εξετάζονται μέσα από τη σύγχρονη θεωρία προστασίας και τον τρόπο που αυτή ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This thesis examines urban changes and social impacts observed in selected cities following their inclusion on the Unesco World Heritage List. The research begins with a critical analysis of issues linked to monument protection, regulations and administrative provisions. All of those are considered alongside international conventions and their original intended outcomes, the practice of their application, and how they respond to the shifts of the 21st century. The research deals with the contemporary understanding of the monument protection, and the ever-expanding concept of cultural heritage. The study reveals the conflicts and interactions of cultural heritage with the urban space, and the cultural identity of the studied cities, as well as with the urban, collective and individual identity of the inhabitants. Moreover, the urban complexes on the Unesco World Heritage List are studied through the lens of the modern theory of protection and the way it was shaped through the ideologica ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 2/2026)
DOI
10.12681/eadd/54824
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/54824
ND
54824
Εναλλακτικός τίτλος
Monument protection and social impacts: changes and transformations in the social and urban structure of the residential complexes included in the UNESCO world heritage network: case studies of city-monuments in the Mediterranean region (Corfu, Verona, Tel Aviv)
Συγγραφέας
Κώττας, Άγγελος (Πατρώνυμο: Γεώργιος)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. Τομέας Ιστορίας της Αρχιτεκτονικής, Ιστορίας της Τέχνης, Αρχιτεκτονικής Μορφολογίας και Αναστήλωσης
Εξεταστική επιτροπή
Λεφάκη Στυλιανή
Κωστοπούλου Στυλιανή
Μουζακίτης Άγγελος
Γυιόκα Χαρίκλεια
Δούση Μαρία
Κωτσόπουλος Σοφοκλής
Μάρκου Αικατερίνη
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Πολιτικού Μηχανικού ➨ Αρχιτεκτονική μηχανική
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΚοινωνιολογία ➨ Κοινωνιολογία
Λέξεις-κλειδιά
Αστικές μεταβολές; Κοινωνικές επιπτώσεις; UNESCO; Μεσόγειος; Πολιτισμική διαχείριση; Βερόνα; Τελ Αβίβ; Κέρκυρα; Ανατολική Μεσόγειος
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., χαρτ., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.