Διερεύνηση των επιπτώσεων των φραγμάτων και των υδρομορφολογικών παραμέτρων του συστήματος του ποταμού Νέστου στην ιχθυοπανίδα και παρόχθια βλάστηση με τη χρήση Γ.Σ.Π. και κατάλληλων δεικτών

Περίληψη

Μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα οι επιστήμονες που ασχολούνται με το περιβάλλον είναι η οικολογική αντιμετώπιση της απομόνωσης των ιχθύων ανάντη και κατάντη των φραγμάτων, αλλά και πως επηρεάζεται η υδρολογική δίαιτα και η παρόχθια βλάστηση. Στην παρούσα διδακτορική διατριβή διερευνάται ο τρόπος διασύνδεσης του δείκτη “QBR” και των υδρομορφολογικών χαρακτηριστικών με τους ιχθυοπληθυσμούς στο υδατικό σύστημα του Νέστου. Καταγράφονται και αναλύονται οι επιπτώσεις της διόδευσης των παροχών αιχμής στην κεντρική κοίτη του ποταμού Νέστου και επιχειρείται η ανάπτυξη ενός πρότυπου ιχθυο-υδραυλικού δείκτη, ώστε να υπολογιστεί η μορφολογική διαφοροποίηση της πλευρικής γραμμής των ατόμων του είδους Squalius orpheus που διαβιούν ανάντη και κατάντη των φραγμάτων. Επίσης, εκτιμάται η αλλομετρική πολυωνυμική εξίσωση που εκφράζει την τάση διαμόρφωσης της πλευρικής γραμμής των ιχθύων με βάση τη θέση των ενδιαιτημάτων τους. Τονίζεται ότι για την εκπλήρωση των κύριων σκοπών τ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

One of the biggest challenges faced by environmental scientists today is the ecological response to the isolation of fish upstream and downstream of dams, and how the hydrological routing and riparian vegetation are affected. In this doctoral dissertation, the way of interlinking the “QBR” index and the hydromorphological characteristics with the fish populations in the water system of Nestos is investigated. The effects of the routing of peak discharges in the central Nestos River bed are recorded and analyzed and an attempt is made to develop a standard ichthyo-hydraulic index in order to calculate the morphological differentiation of the lateral line of individuals of the Squalius orpheus species living upstream and downstream of the dams. Also, the allometric polynomial equation that expresses the tendency to shape the lateral line of fish based on the location of their habitats is estimated. It is emphasized that in order to fulfill the main purposes of this doctoral thesis, a spe ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 10/2025)
DOI
10.12681/eadd/54811
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/54811
ND
54811
Εναλλακτικός τίτλος
Investigation of the effects of dams and hydromorphological parameters of Nestos river system on ichthyofauna and riparian vegetation using G.I.S. and appropriate indexes
Συγγραφέας
Παπαθανασίου, Θεόδωρος (Πατρώνυμο: Γεώργιος)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σχολή Γεωπονικών Επιστημών. Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος. Εργαστήριο Οικοϋδραυλικής & Διαχείρισης Εσωτερικών Υδάτων
Εξεταστική επιτροπή
Ψιλοβίκος Άρης
Φαρσιρώτου Ευαγγελία
Μπόμπορη Δήμητρα
Εξαδάκτυλος Αθανάσιος
Γκάφας Γεώργιος
Κάγκαλου Ιφιγένεια
Σαπουντζής Μάριος
Επιστημονικό πεδίο
Γεωπονικές Επιστήμες και ΚτηνιατρικήΓεωπονία, Δασολογία και Αλιεία ➨ Γεωπονία, άλλοι τομείς
Λέξεις-κλειδιά
Φράγματα; Υγροτοπικά ενδιαιτήματα; Προσαρμοστικότητα ιχθύων; Πλευρική γραμμή; Ιχθυο-υδραυλικός δείκτης
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.