Εικονογραφικές αναπαραστάσεις της εξορίας: το σώμα και ο χώρος

Περίληψη

Η διατριβή εστιάζει στο ζήτημα της αναπαράστασης της εξορίας στη φωτογραφία. Ειδικότερα, επικεντρωθήκαμε στη μελέτη της αναπαράστασης του χώρου του καθημερινού της εξορίας σε φωτογραφικά τεκμήρια από τα στρατόπεδα των νησιών Τρίκερι και Γυάρο, που λειτούργησαν ως τόποι αποκλεισμού και σωφρονισμού στην πρόσφατη ιστορία της χώρας. Η φωτογραφία νοείται ως αντικείμενο, πρακτική και γεγονός, που διαπλέκεται με το βιωμένο ατομικά και συλλογικά χώρο της εξορίας. Οι φωτογραφίες που διαμόρφωσαν τη βάση για τη διατριβή, συγκεντρώθηκαν μέσω εκτενούς έρευνας σε θεσμικά αρχεία και προσωπικές συλλογές και προέρχονται από τρεις οπτικές γωνίες. Η πρώτη είναι αυτή των προσωπικών φωτογραφιών εξόριστων που ανήκουν σήμερα στα αρχεία των Α.Σ.Κ.Ι. (Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας), το αρχείο του ΚΚΕ (Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας) καθώς και σε μία σειρά από προσωπικά αρχεία. Η δεύτερη συγκροτείται από φωτογραφικό υλικό του Οπτικοακουστικού αρχείου του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού, θεσμού με έδρα τη Γενεύ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This doctoral thesis focuses on the issue of the representation of exile in photography. In particular, we focus on the study of the representation of the space of everyday-life in exile through photographic documents of the camps of the islands of Trikeri and Gyaros, which functioned as places of exclusion and punishment in the recent history of Greece. Photography is understood as an object, practice and event, interwoven with the individually and collectively experienced space of exile. The photographs that formed the basis of the thesis were collected through extensive research in institutional archives and personal collections and come from three perspectives. The first is that of the personal photographs of exiles that now belong to the archives of the A.S.K.I. (Archive of Contemporary Social History), the archive of the KKE and some personal archives. The second consists of photographs of the Audiovisual Archive of the International Comittee of the Red Cross, a Geneva-based orga ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

La tesis se centra en el tema de la representación del exilio en la fotografía. En particular, nos centramos en la representación del espacio de la vida cotidiana del exilio en los documentos fotográficos de los campos de las islas de Trikeri y Gyaros, que funcionaron como espacios de detención y exclusión en la historia reciente de Grecia. La fotografía se entiende como objeto, práctica y acontecimiento, entrelazados con el espacio de exilio vivido individualmente y colectivamente. Las fotografías que sirvieron de base a la tesis fueron recopiladas a través de una amplia investigación en archivos institucionales y colecciones personales y proceden de tres perspectivas. La primera es la de las fotografías personales de exiliados que hoy pertenecen a los archivos del A.S.K.I. (Archivos de Historia Social Contemporánea), al archivo del KKE (Partido Comunista de Grecia) y a varios archivos personales. El segundo está formado por material fotográfico de los Archivos Audiovisuales de la Com ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 11/2025)
DOI
10.12681/eadd/54796
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/54796
ND
54796
Εναλλακτικός τίτλος
Iconographic representations of exile: body and space
Representaciones iconográficas del exilio: el cuerpo y el espacio
Συγγραφέας
Καρυστιναίου-Ευθυμιάτου, Ερνεστίνα (Πατρώνυμο: Ελευθέριος)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. Τομέας ΙΙΙ : Αρχιτεκτονικής Γλώσσας, Επικοινωνίας και Σχεδιασμού
Εξεταστική επιτροπή
Σταυρίδης Σταύρος
Τερζόγλου Νικόλαος-Ίων
Βόγλης Πολυμέρης
Γρηγοριάδης Ιωάννης
Ντάφλος Κωνσταντίνος
Παππά Νίνα
Χαλυβοπούλου Ευανθία
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΤέχνες (Τέχνες, Ιστορία της Τέχνης, Ερμηνευτικές Τέχνες, Μουσική) ➨ Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΆλλες Ανθρωπιστικές Επιστήμες ➨ Ανθρωπιστικές επιστήμες, διεπιστημονική προσέγγιση
Λέξεις-κλειδιά
Στρατόπεδα εξορίας; Γυάρος; Τρίκερι; Φωτογραφία; Εμφύλιος πόλεμος; Χούντα; Πολιτικές της αναπαράστασης
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.