Τα μεγάλα βενθονικά τρηματοφόρα των παλαιογενών αποθέσεων του ελληνικού τμήματος της λεκάνης της Θράκης: βιοστρωματογραφία και παλαιοπεριβαλλοντικές παρατηρήσεις

Περίληψη

Το ελληνικό τμήμα της λεκάνης της Θράκης αποτελεί ένα ιδανικό πεδίο έρευνας των Παλαιογενών αποθέσεων ανθρακικής πλατφόρμας, καθώς έχουν καταγραφεί πολλές θέσεις με την επικρατούσα σε αυτές πανίδα μεγάλων βενθονικών τρηματοφόρων (Large Benthic Foraminifera, LBF). Σκοπός της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι η λεπτομερής μελέτη της σύνθεσης και κατανομής των LBF, αλλά και των μικρότερων βενθονικών τρηματοφόρων από 7 θέσεις, στοχεύοντας στη δημιουργία ενός μοντέλου παλαιοπεριβαλλοντικής ανασύστασης της περιοχής. Για αυτόν το σκοπό η έρευνα εστιάστηκε στις εξής επιμέρους κατευθύνσεις: 1) Μελέτη των LBF με σκοπό την αναθεωρημένη και ολοκληρωμένη συστηματική περιγραφή τους. Μια από τις καλύτερες θέσεις από άποψη διατήρησης, βιοποικιλότητας και τύπου ιζημάτων εντοπίζεται στο Φανάρι (ΝΔ της Κομοτηνής). Δύο εμφανίσεις, οι οποίες αποτελούνται από ρηχά θαλάσσια ιζήματα του ανώτερου Ηωκαίνου, δειγματίστηκαν για να αναλυθεί όλο το φάσμα του περιεχομένου των LBF, το οποίο περιλαμβάνει μια πλούσ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The Greek part of Thrace basin is an ideal field of research of Paleogene carbonate platform deposits, as many sites with the dominant fauna of Large Benthic Foraminifera (LBF) have been recorded. The scope of the present thesis is to study in detail the composition and distribution of both LBF and smaller benthic foraminifera from 7 sites, aiming to create a paleoenvironmental model for the region. For this purpose, the research focused on the following aspects: 1) Study of LBF in order to provide a revised and integrated systematic description. One of the best sites in terms of preservation, biodiversity and sediment type is located along the coastline of Fanari village (SW of Komotini city). Two outcrops, consisting of shallow marine sediments of the upper Eocene, were sampled to analyze the full spectrum of LBF content, which includes a rich and diverse assemblage of orthophragmines, nummulitids and other benthic foraminifera. Based on the detailed systematic description, the sedim ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 10/2025)
DOI
10.12681/eadd/54768
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/54768
ND
54768
Εναλλακτικός τίτλος
Large benthic foraminifera of the paleogene deposits of the Greek Thrace basin: biostratigraphic and paleoenvironmental remarks
Συγγραφέας
Δήμου, Γρηγορία-Βασιλική (Πατρώνυμο: Αθανάσιος)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Γεωλογίας. Εργαστήριο Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Συρίδης Γεώργιος
Τριανταφύλλου Μαρία
Δήμιζα Μαργαρίτα
Τσουκαλά Ευαγγελία
Κωστόπουλος Δημήτριος
Less György
Langer Martin
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΓεωεπιστήμες και Επιστήμες Περιβάλλοντος ➨ Παλαιοντολογία
Λέξεις-κλειδιά
Μεγάλα βενθονικά τρηματοφόρα; Μέσο-άνω ηώκαινο; Μικροφάσεις; Λεκάνη Θράκης
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.