Δημοσθένης, 'Κατὰ Τιμοκράτους' (Δημ. 24): ερμηνευτικό υπόμνημα

Περίληψη

Ο λόγος 'Κατὰ Τιμοκράτους' (Δημ. 24) ανήκει στους πρώιμους δικανικούς λόγους του Δημοσθένη που αφορούν σε δημόσιες υποθέσεις και γράφτηκε για έναν πολιτικό ονόματι Διόδωρο. Ο ενάγων προσάπτει στον Τιμοκράτη την κατηγορία πρότασης ενός νόμου απρόσφορου και ακατάλληλου (γραφὴ νόμον μὴ ἐπιτήδειον θεῖναι), ο οποίος επέτρεπε στους δημόσιους οφειλέτες να αποφύγουν την πρόσθετη ποινή της φυλάκισης. Ο σκοπός της παρούσας διατριβής είναι να προσφέρει το πρώτο σύγχρονο λεπτομερές ερμηνευτικό υπόμνημα στον λόγο 'Κατὰ Τιμοκράτους', αξιοποιώντας την πρόσφατη βιβλιογραφία. Η διατριβή αποτελείται από δύο βασικά τμήματα: μια περιεκτική εισαγωγή που πραγματεύεται τα κύρια ζητήματα της υπόθεσης και του αρχαίου κειμένου· και ένα λημματικό υπόμνημα που εστιάζει σε πτυχές της ιστορίας του δικαίου, της πολιτικής και της κοινωνίας στην Αθήνα του 4ου αιώνα, ενώ παράλληλα αναδεικνὐει τη ρητορική στρατηγική του Δημοσθένη.

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

'Against Timocrates' (Dem. 24) is a forensic speech written by Demosthenes for a politician named Diodorus. The prosecutor accuses Timocrates of having introduced an inexpedient law concerning the suspension of the additional penalty of imprisonment for public debtors and he, thus, brings a public action against him (graphe nomon me epitedeion theinai). The scope of this dissertation is to offer the first modern detailed commentary on the speech 'Against Timocrates' drawing on recent bibliography. The thesis consists of two main parts: a comprehensive introduction that addresses the main issues of the case and the ancient text; and a lemmatic commentary that focuses on aspects of legal history, politics, and society in 4th-century Athens while also shedding light on Demosthenes' rhetorical strategy.
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 12/2025)
DOI
10.12681/eadd/54746
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/54746
ND
54746
Εναλλακτικός τίτλος
Demosthenes, 'Against Timocrates' (Dem. 24): a commentary
Συγγραφέας
Μόσιου, Ελένη (Πατρώνυμο: Νικόλαος)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Κρήτης. Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Φιλολογίας. Τομέας Κλασικών Σπουδών
Εξεταστική επιτροπή
Σπαθάρας Δήμος
Αποστολάκης Κώστας
Κάππαρης Κώστας
Βλασόπουλος Κώστας
Καβουλάκη Αθηνά
Ευσταθίου Αθανάσιος
Χρήστος Κρεμμύδας
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΓλώσσα και Λογοτεχνία ➨ Φιλολογία
Λέξεις-κλειδιά
Δημοσθένης (384 π.Χ. - 322 π.Χ.); Τιμοκράτης; Ρητορική; Δικανική ρητορεία; Αρχαία Αθήνα; 4ος αιώνας π.Χ.
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
πιν.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.