Ολοκληρωμένη και βιώσιμη χωροθέτηση των αιολικών και ηλιακών ενεργειακών έργων: ανάπτυξη και εφαρμογή εργαλείων αποκλεισμού και βελτιστοποίησης της χωροθέτησης

Περίληψη

Η αιολική και ηλιακή ενέργεια είναι σήμερα από τις κυρίαρχες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε όρους συνολικής εγκατεστημένης ισχύς σε παγκόσμιο επίπεδο. Η επιστημονική έρευνα στις διαδικασίες χωροθέτησης των αιολικών και ηλιακών έργων είναι υψηλής σημασίας, καθώς εστιάζει στον εντοπισμό περιοχών χωροθέτησης που συμβάλλουν σημαντικά στην τεχνική, οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα των ανανεώσιμων ενεργειακών έργων. Η παρούσα διδακτορική διατριβή πραγματοποιεί μία απευθείας ανάλυση και αξιολόγηση των υφιστάμενων διαδικασιών χωροθέτησης των αιολικών και ηλιακών έργων και δημιουργεί εργαλεία και μεθοδολογίες που θα μπορέσουν να βελτιώσουν τις υφιστάμενες διαδικασίες και να καλύψουν δυνητικά ερευνητικά κενά. Πιο συγκεκριμένα, η διδακτορική διατριβή αποτελείται από τα ακόλουθα έξι βασικά μεθοδολογικά στάδια: (1) βιβλιογραφική έρευνα και συστηματική ανασκόπηση των υφιστάμενων διαδικασιών χωροθέτησης των αιολικών (χερσαίων και υπεράκτιων) και ηλιακών (φωτοβολταϊκών και συστημάτ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Wind and solar energy are currently leading renewable energy sources in terms of total installed power capacity on global scale. Scientific research on site-selection procedures of wind and solar energy projects is of high importance, since it focuses on the determination of suitable installation sites, which contribute significantly to the realization of economic, technical, social and environmental sustainable renewable energy projects. This doctoral dissertation provides a direct analysis and assessment of existing site-selection procedures of wind and solar energy projects. Useful decision-making support tools and effective site-selection methodologies are created, which could improve the existing site-selection procedures and address the potential research gaps. Specifically, the present doctoral dissertation includes the following six main methodological stages: (1) systematic review and analysis of the existing site-selection procedures of wind (onshore and offshore) and solar ( ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 10/2025)
DOI
10.12681/eadd/54719
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/54719
ND
54719
Εναλλακτικός τίτλος
Comprehensive and sustainable siting of wind and solar energy projects: development and application of exclusion and optimization tools for site-selection
Συγγραφέας
Σπυριδωνίδου, Σοφία (Πατρώνυμο: Δημοσθένης)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης
Εξεταστική επιτροπή
Βαγιωνά Δήμητρα
Λατινόπουλος Διονύσιος
Λουκογεωργάκη Ευαγγελία
Θωίδου Ελισάβετ
Ποζουκίδου Γεωργία
Τσούτσος Θεοχάρης
Ξύδης Γεώργιος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΠεριβαλλοντική Μηχανική ➨ Ανανεώσιμη ενέργεια, Αειφορία και Περιβάλλον
Λέξεις-κλειδιά
Βιώσιμη χωροθέτηση; Χερσαία και υπεράκτια αιολικά έργα; Ηλιακά συστήματα; Εργαλεία υποστήριξης λήψης αποφάσεων; Γεωγραφικά πληροφοριακά συστήματα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.