Το τραύμα του εκπατρισμού ως ταυτότητα;: αφηγήσεις αιτούντων άσυλο στην Αθήνα

Περίληψη

Η παρούσα διατριβή αφορά στις επιπτώσεις του τραύματος στην συγκρότηση της ταυτότητάς των προσφυγισσών/προσφύγων και τον αντίκτυπο της αναγκαστικής μετανάστευσης στην ψυχική τους υγεία και την κατάσταση της ψυχικής τους ευημερίας σε συνδυασμό με την έκθεσή τους σε επισφαλείς συνθήκες υποδοχής και ένταξης στην Ελλάδα. Αποτελεί μια συμβολή στις μελέτες για το τραύμα και την κοινωνική ταυτότητα των προσφύγων. Διερευνάται πώς η παρουσία έντονων τραυματικών γεγονότων και καταστάσεων επηρεάζει την συγκρότηση της υποκειμενικότητάς τους και τον τρόπο που οι ίδιες αντιλαμβάνονται και αφηγούνται την προσωπική ή οικογενειακή τους ζωή. Μνήμες διώξεων επηρεάζουν τον τρόπο που ανακαλούν εμπειρίες από το παρελθόν και τη διαδικασία ενεργοποίησης των μηχανισμών άμυνας, ενώ παράλληλα αγωνίζονται να ενταχθούν στην κοινωνία υποδοχής. Διερευνώ σε ποιο βαθμό ο βίαιος εκπατρισμός τους και οι συνακόλουθες τραυματικές εμπειρίες (απώλεια, μαρτυρίες θανάτου, φυλάκιση, έμφυλη βία) προσδιορίζουν την ταυτότητα των ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

My thesis concerns implications of trauma on refugee women and the impact of forced migration and their hardships in Greece to their mental health and state of wellbeing in relation to their exposure to precarious conditions of integration. It is a contribution to studies on trauma and social identity of the refugees. It is concerned with narratives of refugee women and how the presence of severe trauma affects the construction of their subjectivity and the way they perceive and narrate their personal or family life histories. Issues of persecution and traumatic memories affect the ways in which they recall experiences from the past and the process of activating their coping mechanisms while struggling to integrate in the host society. My aim is to investigate to what extent their forced displacement as linked with traumatic experiences (loss, death witnessing, jail, Gender Based Violence) affects the identity of my narrators and their integration process to EU societies. Moreover, I w ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Ma thèse porte sur les implications du traumatisme sur les femmes réfugiées et l'impact de la migration forcée et de leurs difficultés en Grèce sur leur santé mentale et leur état de bien-être en relation avec leur exposition à des conditions d'intégration précaires. Il s'agit d'une contribution aux études sur le traumatisme et l'identité sociale des réfugiés. Il s'intéresse aux récits de femmes réfugiées et à la manière dont la présence de traumatismes graves affecte la construction de leur subjectivité et la façon dont elles perçoivent et racontent leur histoire de vie personnelle ou familiale. Les problèmes de persécution et de souvenirs traumatisants affectent la manière dont ils se souviennent des expériences du passé et le processus d'activation de leurs mécanismes d'adaptation tout en luttant pour s'intégrer dans la société d'accueil. Mon objectif est d'étudier dans quelle mesure leur déplacement forcé lié à des expériences traumatisantes (perte, témoignage de mort, prison, viol ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 10/2025)
DOI
10.12681/eadd/54716
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/54716
ND
54716
Εναλλακτικός τίτλος
Forced migration trauma as an identity?: narratives of asylum seekers in Athens
Le traumatisme de la migration forcée comme identité?: récits de demandeurs d’asile à Athènes
Συγγραφέας
Κολοβός, Κωνσταντίνος (Πατρώνυμο: Νικόλαος)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Τσιμουρής Γεώργιος
Μαδιανού Δήμητρα
Αθανασίου Αθηνά
Παλαιολόγου Νεκταρία
Τσαντηρόπουλος Αριστεiδης
Αβραμοπούλου Ειρήνη
Αγγελίδου Αλίκη
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΆλλες Κοινωνικές Επιστήμες ➨ Κοινωνικές επιστήμες, διεπιστημονική προσέγγιση
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΨυχολογία και Γνωσιακή Επιστήμη ➨ Ψυχολογία, διεπιστημονική προσέγγιση
Λέξεις-κλειδιά
Τραύμα; Μνήμη; Διαγενεακή μεταβίβαση του τραύματος; Αφηγήσεις γυναικών προσφύγων; Αναγκαστική μετανάστευση; Συναισθηματικές κοινότητες; Έμφυλη βία; Εμπορία ανθρώπων
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.