Ανάπτυξη πράσινων νανοβιοκαταλυτικών συστημάτων για τη σύνθεση λιπόφιλων παραγώγων φυσικών αντιοξειδωτικών ως νέα πρόσθετα τροφίμων

Περίληψη

Η παρούσα διδακτορική διατριβή επικεντρώνεται στην ανάπτυξη πράσινων και επαναχρησιμοποιήσιμων νανοβιοκαταλυτικών συστημάτων (δηλαδή ενζύμων ακινητοποιημένων σε καινοτόμα νανοϋλικά-νανοδομές) και στον δομικό και βιοχημικό τους χαρακτηρισμό. Αυτά τα συστήματα με καταλυτική δραστικότητα λιπάσης θα μπορούσαν να εφαρμοστούν αποτελεσματικά στην ενζυμική εστεροποίηση/μετεστεροποίηση φαινολικών ενώσεων με τη χρήση διαφορετικών άκυλο-δοτών. Το κύριο αντικείμενο είναι η προετοιμασία λιπόφιλων παραγώγων φυσικών αντιοξειδωτικών ως νέα συντηρητικά τροφίμων με έμφαση στην παράταση του χρόνου ζωής των φυτικών ελαίων.

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This doctoral thesis focuses on the development of green and reusable nanobiocatalytic systems (i.e., enzymes immobilized on innovative nanomaterials-nanostructures) and their structural and biochemical characterization. These systems with lipase catalytic activity could be effectively applied to the enzymatic esterification/transesterification of phenolic compounds using different acyl donors. The main scope is the preparation of lipophilic derivatives, known as phenolipids or lipophenols, as new food preservatives with an emphasis on the prolongation of the shelf-life of vegetable oils.
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 10/2025)
DOI
10.12681/eadd/54710
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/54710
ND
54710
Εναλλακτικός τίτλος
Development of green nanobiocatalytic systems for the synthesis of phenolipids as new food additives
Συγγραφέας
Φωτιάδου, Παρθένα (Πατρώνυμο: Δημήτριος)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών. Εργαστήριο Βιοτεχνολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Σταμάτης Χαράλαμπος
Γουρνής Δημήτριος
Καταπόδης Πέτρος
Τρογκάνης Αναστάσιος
Χούχουλα Δήμητρα
Γιαννακούρου Μαρία
Κούκκου Άννα-Ειρήνη
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΒιομηχανική Βιοτεχνολογία ➨ Τεχνολογίες βιοδιεργασιών
Λέξεις-κλειδιά
Ένζυμα; Νανοβιοτεχνολογία; Λιπάση; Αντιοξειδωτικά; Εδώδιμα έλαια
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.