Δίκτυα, δημόσια έργα και υποδομές στην Ανατολική Κρήτη από τα τέλη του 18ου αιώνα μέχρι και το μεσοπόλεμο

Περίληψη

Αντικείμενο της παρούσας διατριβής αποτελεί η διερεύνηση του τρόπου διαμόρφωσης των συγκοινωνιακών δικτύων στην Ανατολική Κρήτη από το 18ο αιώνα μέχρι το τέλος του Μεσοπολέμου. Ειδικότερα, εξετάζεται η διαμόρφωση του οδικού δικτύου, των κύριων λιμενικών υποδομών, το ζήτημα της ακτοπλοΐας και οι προσπάθειες για την ανάπτυξη του σιδηροδρόμου. Ως κριτήρια για την προσέγγιση των παραπάνω πεδίων τέθηκαν εφτά παράμετροι, 1. το φυσικό περιβάλλον, 2. τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της τοπικής παραγωγής και της οικονομίας, 3. το πολιτικό και διοικητικό σύστημα, 4. το νομικό πλαίσιο, 5. οι δυνατότητες χρηματοδότησης, 6. η διαθέσιμη τεχνολογία και τεχνογνωσία και, τέλος, 7. η προσφορά εργασίας σε συνδυασμό με τη διαθεσιμότητα του αναγκαίου ειδικευμένου προσωπικού, μηχανικών, εργοδηγών, εργολάβων και εργολαβικών εταιριών. Η έρευνας βασίστηκε σε πρωτογενές υλικό, περιηγητικά κείμενα, τον τοπικό τύπο, το αρχείο της Λιμενικής Επιτροπής Ηρακλείου, το αρχείο του Δήμου Ηρακλείου κ.α.

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The purpose of this thesis is to investigate the way in which the transport networks in Eastern Crete were formed from the 18th century until the end of the Inter-war period. In particular, the development of the road network, the main port infrastructures, the issue of coastal navigation and the efforts for the development of the railway were examined. Seven parameters were taken as criteria for approaching the above areas: 1. the natural environment; 2. the specific characteristics of local production and the economy; 3. the political and administrative system; 4. the legal framework; 5. the financing; 6. the available technology and know-how; and, finally, 7. the labor supply in combination with the availability of the necessary skilled personnel, engineers, foremen, contractors and contracting companies. The research was based on primary material, travel texts, the local press, the archives of the Heraklion Port Commission, the archives of the Municipality of Heraklion and more.
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 11/2025)
DOI
10.12681/eadd/54702
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/54702
ND
54702
Εναλλακτικός τίτλος
Networks, public works and infrastructure in Eastern Crete from the late 18th century to the interwar period
Συγγραφέας
Κυπριωτάκης, Δημήτριος (Πατρώνυμο: Ζαχαρίας)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Κρήτης. Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Κοκκινάκης Ιωάννης
Πετμεζάς Σωκράτης
Μαχαιρά Άννα
Αναστασόπουλος Αντώνιος
Ζέη Ελευθερία
Λυμπεράτος Ανδρέας
Χαρλαύτη Αγγελική-Χαρίκλεια
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΙστορία και Αρχαιολογία ➨ Νεότερη ιστορία
Λέξεις-κλειδιά
Οδοποιΐα; Σιδηρόδρομος; Λιμάνι; Ατμόπλοια; Ακτοπλοΐα; Κρητική Πολιτεία; Κρήτη; Οθωμανική Αυτοκρατορία; Εργολάβοι; Αυτοκίνητο; Μεταφορές; Μεσοπόλεμος; Οικονομική ιστορία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., χαρτ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.