Νομική προστασία (ατομικά - κοινωνικά - πολιτικά και αστικά δικαιώματα) μεταναστών (υπηκόων τρίτων χωρών) στην Ελλάδα

Περίληψη

Η διδακτορική διατριβή πραγματεύεται τη νομική προστασία των μεταναστών (υπηκόων τρίτων χωρών) που ζουν στην Ελλάδα και τα δικαιώματα τους. Αναλύει τα ατομικά, κοινωνικά, πολιτικά και αστικά δικαίωμα τους, διατυπώνει κριτική στην ισχύουσα νομοθεσία, όπως και προτάσεις για την βελτίωση της. Η έρευνα βασίστηκε στη μελέτη και ανάλυση της βιβλιογραφίας και της νομοθεσίας και εμπλουτίστηκε από την εμπειρική διερεύνηση του θέματος, δεδομένης της καθημερινής ενασχόλησης της ερευνήτριας ως δικηγόρου με υποθέσεις υπηκόων τρίτων χωρών. Το βασικό συμπέρασμα στο οποίο οδηγεί η έρευνα είναι ότι η υφιστάμενη νομοθεσία είναι ανεπαρκής ως προς την προστασία των δικαιωμάτων των μεταναστών. Επίσης εντοπίστηκαν προβλήματα στην εφαρμογή του δικαίου. Η νομοθεσία πρέπει να εφαρμοστεί ορθά από τους εμπλεκόμενους κρατικούς λειτουργούς και να βελτιωθεί περαιτέρω, ακολουθώντας τις επιταγές του Διεθνούς και του Ευρωπαϊκού Δικαίου, ώστε τα δικαιώματα των μεταναστών στην Ελλάδα να προστατεύονται επαρκώς.

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The doctoral thesis lucubrates the legal protection of immigrants (third countries citizens) living in Greece and their rights. It analyses the individual, social, political and civil rights, it criticizes the legislation in force and formulates suggestions for its improvement. The research was based on studying and analyzing the bibliography and legislation and was enriched by the empirical exploration of the the subject ,given that the research was engaged in law cases of third countries citizens on faily basis as a lawyer. The main conclusion of the research is that the existing legislation is insufficient concerning the protection of immigrants rights. Moreover ,problems regarding the law enforcement were located . The law enforcement were located. The law must be inforced properly by the concerned state officials and further improved ,following the dictates of international and european law, in order to sufficiently protect the rights of immigrants in Greece.
Η διατριβή αυτή δεν είναι ακόμα διαθέσιμη ηλεκτρονικά
DOI
10.12681/eadd/54697
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/54697
ND
54697
Εναλλακτικός τίτλος
Legal protection (individual - social - politics and civils rights) immigrants (third country nationals) in Greece
Συγγραφέας
Παπαδημητροπούλου, Ασπασία (Πατρώνυμο: Παναγιώτης)
Ημερομηνία
2012
Ίδρυμα
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Σχολή Επιστημών Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης. Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης
Εξεταστική επιτροπή
Βενετσανοπούλου Μαρία
Μπέσιλα-Μακρίδη Ελισάβετ
Ρομπόκου-Καραγιάννη Αγλαϊα
Νικολόπουλος Ηλίας
Αδάμ-Μαγνήσαλη Σοφία
Μαρκαντωνάτου-Σκαλτσά Ανδρομάχη
Κουρνούτος Παναγιώτης
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΝομική Επιστήμη ➨ Νομική επιστήμη, διεπιστημονική προσέγγιση
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΝομική Επιστήμη ➨ Δίκαιο
Λέξεις-κλειδιά
Μετανάστες / στριες; Συνταγματικά δικαιώματα μεταναστών; Προστασία αλλοδαπών στην Ελλάδα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.