Ανάπτυξη μεθόδων εκτίμησης της δασικής βιομάζας με χρήση δεδομένων Radar και LiDAR

Περίληψη

Η δασική βιομάζα αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία του παγκόσμιου κύκλου του άνθρακα και διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Κατά συνέπεια, η εκτίμηση της υπέργειας βιομάζας αλλά και των μερών της αποτελεί θεμέλιο της αειφορικής και προσαρμοστικής διαχείρισης των δασικών οικοσυστημάτων. Ωστόσο, η εκτίμηση της δασικής βιομάζας αποτελεί μία εξαιρετικά χρονοβόρα και απαιτητική διαδικασία, παρουσιάζοντας σημαντικούς χωρικούς και χρονικούς περιορισμούς.Οι σύγχρονες τεχνολογίες τηλεπισκόπησης συμβάλουν στην αντιμετώπιση των περιορισμών αυτών, παρέχοντας αξιόπιστες και έγκυρες πληροφορίες για τη δασική βιομάζα. Τις τελευταίες δεκαετίες, με τη ραγδαία τεχνολογική ανάπτυξη των αισθητήρων, η τηλεπισκόπηση έχει καταστεί ως βασικό εργαλείο για την εκτίμηση της δασικής βιομάζας τόσο σε παγκόσμια όσο και σε τοπική κλίμακα. Κύριος σκοπός της παρούσας διδακτορικής έρευνας είναι η διερεύνηση της αξιοποίησης σύγχρονων τηλεπισκοπικών δεδομένων για την εκ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Forest biomass is one of the key elements of the global carbon cycle and plays a key role in mitigating the effects of climate change. Consequently, the estimation of aboveground biomass and its components is the foundation for sustainable and adaptive management of forest ecosystems. However, the forest biomass estimation is an extremely time-consuming and laborious process, with significant spatial and temporal constraints.Modern remote sensing technologies help to overcome these limitations by providing reliable and accurate information on forest biomass. In the last decades, with the rapid technological development of sensors, remote sensing has become a key tool for forest biomass estimation at both global and local scales. The main objective of this research is to investigate the use of remote sensing data for forest biomass estimation in managed forests with complex structure. The research focuses on the development of new methodologies for the estimation of all parts of abovegr ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 10/2025)
DOI
10.12681/eadd/54688
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/54688
ND
54688
Εναλλακτικός τίτλος
Development of forest biomass estimation methods using Radar and LiDAR data
Συγγραφέας
Γεωργόπουλος, Νικόλαος (Πατρώνυμο: Γεώργιος)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Εξεταστική επιτροπή
Γήτας Ιωάννης
Νάνος Νικόλαος
Θεοχάρης Ιωάννης
Τσιούκας Βασίλειος
Σταθάκης Δημήτριος
Χατζιμιτσής Διόφαντος
Καταγής Θωμάς
Επιστημονικό πεδίο
Γεωπονικές Επιστήμες και ΚτηνιατρικήΓεωπονία, Δασολογία και Αλιεία ➨ Δασολογία
Λέξεις-κλειδιά
Δασική βιομάζα; Τηλεπισκόπηση; Δεδομένα LiDAR; Δεδομένα SAR
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.