Η κατοικία στην προανακτορική Κρήτη: αρχιτεκτονική μορφή, συγκρότηση και κοινωνική διάσταση

Περίληψη

Η παρούσα διατριβή εξέτασε την οικιστική αρχιτεκτονική της προανακτορικής Κρήτης. Οι στόχοι ήταν τρεις. Πρώτον, μία νέα σύνθεση της εξέλιξης της προανακτορικής αρχιτεκτονικής. Δεύτερον, ο καθορισμός του κοινωνικού ρόλου της. Τρίτον, η αξιολόγηση της συμβολής της στο ανακτορικό φαινόμενο. Αφορμή αποτέλεσε η απουσία μίας μελέτης η οποία να συνεξετάζει τα προανακτορικά αρχιτεκτονικά κατάλοιπα. Το διαθέσιμο αρχιτεκτονικό υλικό, το οποίο ύστερα και από τις πρόσφατες ανασκαφικές έρευνες εμπλουτίστηκε σε μεγάλο βαθμό, δεν είχε αξιολογηθεί συνολικά στη μελέτη για την κοινωνική και ιστορική εξέλιξη του νησιού κατά την Προανακτορική περίοδο και την πορεία προς τα ανάκτορα. Η παρούσα διατριβή έκρινε σκόπιμη την αποστασιοποίηση από την τυπολογική και μορφολογική προσέγγιση διότι μέχρι σήμερα δεν είχε αποδώσει καρπούς. Θεώρησε ότι τα προανακτορικά αρχιτεκτονικά κατάλοιπα μπορούν να προσεγγιστούν καλύτερα από άποψη σχεδιασμού εξαιτίας πρώτον της σημαντικής μορφολογικής ετερογένειάς τους και δεύτερον ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present thesis examined the domestic architecture of Prepalatial Crete. The aims were three. First, a new synthesis of the evolution of Prepalatial architecture. Second, the determination of its social role. Third, to evaluate its contribution to the palatial phenomenon. The reason for this was the absence of a study that would consider the Prepalatial architectural remains. The available architectural material, which has been greatly enriched following recent excavation research, had not been evaluated as a whole in the study of the social and historical development of the island during the Prepalatial period and towards the palaces. The present thesis considered it appropriate to distance itself from the typological and morphological approach because it had not yet borne fruit. It considered that Prepalatial architectural remains can be better approached from a design point of view because of, firstly, their considerable morphological heterogeneity and, secondly, the fragmentary ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 10/2025)
DOI
10.12681/eadd/54658
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/54658
ND
54658
Εναλλακτικός τίτλος
The house in prepalatial Crete: architectural form, constitution and social dimension
Συγγραφέας
Σοφιανός, Γεώργιος (Πατρώνυμο: Νικόλαος)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Βαβουρανάκης Γεώργιος
Μαντζουράνη Ελένη
Καταπότη Δέσποινα
Παπαδάτος Ιωάννης
Πλάτων Ελευθέριος
Πετράκης Βασίλειος
Αρτόπουλος Γεώργιος
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΙστορία και Αρχαιολογία ➨ Προϊστορία
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΙστορία και Αρχαιολογία ➨ Αρχαιολογία
Λέξεις-κλειδιά
Προϊστορική Κρήτη; Πρώιμη εποχή του χαλκού; Αρχαιολογία, Προϊστορική; ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ; Κρήτη, προανακτορική; Μινωϊκή αρχιτεκτονική; Μινωική Κρήτη; Προανακτορική Κρήτη; Μινωϊκή κοινωνία; Προανακτορική κοινωνία; Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.