Η συμβολή των Ελλήνων καταγωγής από την Ανατολική Ρωμυλία στην κοινωνική ζωή της Ελλάδας, με έμφαση στην παιδεία και τον πολιτισμό (20ός, 21ος αιώνας)

Περίληψη

Σκοπός της διδακτορικής διατριβής είναι η μελέτη της συμβολής των Ελλήνων καταγωγής από Ανατολική Ρωμυλία στην κοινωνική ζωή της Ελλάδας με έμφαση στην παιδεία και στον πολιτισμό τον 20ο και 21ο αιώνα.Οι Ανατολικορωμυλιώτες εκπατρίστηκαν από την Ανατολική Ρωμυλία όπου διαβιούσαν επί αιώνες στο α΄ μισό του 20ου αιώνα και εγκαταστάθηκαν σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Διέθεταν συλλογική ταυτότητα, την ανατολικορωμυλιώτικη ταυτότητα, έχοντας συνείδηση των διαφορών τους με τους Τούρκους και με τους Βούλγαρους με τους οποίους συμβίωναν. Ήδη η πράξη της φυγής τους από τις πατρογονικές τους εστίες αποτελεί ένδειξη του αυτοπροσδιορισμού τους ως Έλληνες Ανατολικορωμυλιώτες. Ερχόμενοι στην Ελλάδα και χάνοντας οριστικά και αμετάκλητα τον τόπο καταγωγής τους, η ταυτότητά τους μετασχηματίστηκε. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα όπου εγκαταστάθηκαν Ανατολικορωμυλιώτες. Τα μεθοδολογικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για την εκπόνηση της ήταν η συνέντευξη και η άμεση και συμ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The aim of the PhD thesis is to study the contribution of the Greeks from Eastern Rumelia to the social life of Greece with an emphasis on education and culture in the 20th and 21st century.The Eastern Rumelians were expelled from Eastern Rumelia where they lived for centuries in the first half of the 20th century and settled in various regions of Greece. They had a collective identity, the Eastern- Rumelian identity and they were conscious of their differences with the Turks and with the Bulgarians with whom they coexisted. The act of escaping from their ancestral homes has already been the result of their self-definition as East-Rumelian Greeks. Coming to Greece and losing definitively and irrevocably their place of origin, their identity was transformed.This sscientific research has taken place in all the geographic districts where East-Rumelians settled. The methodological tools used to prepare it were personal interview and direct and participatory observation. 10 interviews were ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/54655
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/54655
ND
54655
Εναλλακτικός τίτλος
The contribution of the Greeks from the Eastern Romelia the Eastern Romelia to the social life of Greece, with an emphasis on education and culture (20th, 21st century)
Συγγραφέας
Καρατζούνη, Κυριακή (Πατρώνυμο: Ματθαίος)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ). Σχολή Επιστημών Αγωγής. Τμήμα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
Εξεταστική επιτροπή
Βεργέτη Μαρία
Δημάση Μαρία
Καραφύλλης Αθανάσιος
Κωστόπουλος Τρύφων
Παπαδόπουλος Συμεών
Θεοδώρου Δημήτριος
Θάνος Θεόδωρος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση ➨ Εκπαίδευση, άλλοι τομείς
Λέξεις-κλειδιά
Συλλογική ταυτότητα; Συλλογική μνήμη; Πολιτισμική ταυτότητα; Ανατολικορωμυλιώτικη ταυτότητα; Συναίσθημα ταύτισης
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., χαρτ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)