Ανάπτυξη ενός γεωδαιτικού δέκτη GNSS υψηλής ακρίβειας με τη χρήση ΟΕΜ προϊόντων, τεχνολογίας τρισδιάστατου εκτυπωτή και λογισμικού για smartphones

Περίληψη

Η παρούσα διδακτορική διατριβή με τίτλο «Ανάπτυξη ενός γεωδαιτικού δέκτη GNSS υψηλής ακρίβειας με τη χρήση OEM προϊόντων, τεχνολογίας τρισδιάστατου εκτυπωτή και λογισμικού για smartphones» διαρθρώνεται σε έξι κεφάλαια και τέσσερα παραρτήματα. Στο κεφάλαιο 1, περιγράφονται συνοπτικά το αντικείμενο και οι στόχοι της παρούσας διατριβής, καθώς και η πρωτοτυπία της. Κεντρικός στόχος, ήταν η ανάπτυξη ενός δέκτη ως μόνιμου σταθμού αναφοράς και ενός κινητού δέκτη. Το κεφάλαιο 2, παρέχει μια ολοκληρωμένη διερεύνηση των σύγχρονων τεχνικών επιτραπέζιας τρισδιάστατης εκτύπωσης με έμφαση στην τεχνική FFF/FDM, στην οποία και βασίστηκε η παραγωγή του εξωτερικού περιβλήματος των δεκτών που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια της παρούσας διατριβής. Το κεφάλαιο 3 εξετάζει σχολαστικά όλα τα στάδια ανάπτυξης του δέκτη ως μόνιμου σταθμού αναφοράς. Αρχικά παρουσιάζεται το σύνολο των επιμέρους ηλεκτρονικών εξαρτημάτων που απαρτίζουν το δέκτη, αλλά και τη διασύνδεση αυτών. Ακολούθως παρατίθενται ενδελεχώς τα στάδια σχε ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present doctoral dissertation, “Development of a high-precision GNSS geodetic receiver using OEM components, 3D printing technology and smartphone software”, is structured in six chapters and four appendices. The subject and objectives of this thesis, as well as its originality, are briefly outlined in Chapter 1. The primary goal was to create two receivers, one as a permanent reference station and one as a rover. Chapter 2 investigates recent 3D printing processes in depth, with focus on the FFF/FDM technique, which was used to create the enclosures of the receivers developed in the framework of this thesis. Chapter 3 thoroughly covers all stages of the receiver's development as a permanent reference station. The third chapter describes all the different electronic components that comprise the receiver, as well as their connections. Simultaneously, it thoroughly specifies the steps of design and additive manufacturing of the components that comprise the receiver's housing, as well ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 9/2025)
DOI
10.12681/eadd/54653
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/54653
ND
54653
Εναλλακτικός τίτλος
Development of a high-precision GNSS geodetic receiver using OEM components, 3D printing technology and smartphone software
Συγγραφέας
Κάρολος, Ίων-Αναστάσιος (Πατρώνυμο: Εμμανουήλ)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών. Τομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας
Εξεταστική επιτροπή
Πικριδάς Χρήστος
Ρωσσικόπουλος Δημήτριος
Φωτίου Αριστείδης
Τσιούκας Βασίλειος
Σπαταλάς Σπυρίδων
Τσακίρη Μαρία
Γκίκας Βασίλειος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΓεωεπιστήμες και Επιστήμες Περιβάλλοντος ➨ Ηλεκτρονικοί υπολογιστές στις γεωεπιστήμες
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΆλλες Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίες ➨ Όργανα και Συστήματα οργάνων
Λέξεις-κλειδιά
Γεωδαιτικός δέκτης GNSS; Τρισδιάστατη εκτύπωση; Ανάπτυξη hardware; Ανάπτυξη software; OEM προϊόντα; Γεωδαισία; Προσθετική κατασκευή
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.