Σχεδιασμός και σύνθεση νέων κουμαρινικών παραγώγων και νανοτεχνολογική προσέγγιση για την πιθανή αξιοποίησή τους σε φαρμακευτικές εφαρμογές

Περίληψη

Αντικείμενο της παρούσας διδακτορικής διατριβής αποτέλεσε αρχικά ο σχεδιασμός και η σύνθεση νέων κουμαρινικών αναλόγων με αξιόλογη βιολογική δράση. Για το σκοπό αυτό, συντέθηκαν επτά Σειρές δομικά τροποποιημένων κουμαρινικών παραγώγων (Σειρά Α-Σειρά Ζ), οδηγώντας συνολικά στη σύνθεση περίπου 100 μορίων, τα περισσότερα από τα οποία παρουσιάζονται για πρώτη φορά στη βιβλιογραφία. Ο δομικός χαρακτηρισμός των νέων παραγώγων πραγματοποιήθηκε μέσω φασματοσκοπίας Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού Πρωτονίου (1H NMR) και Άνθρακα (13C NMR), καθώς και Φασματομετρίας Μάζας Υψηλής Ανάλυσης (HR-MS). Σειρές Α και Β: Η σύνθεση των νέων 3-αρυλο-κουμαρινικών παραγώγων των Σειρών Α και Β πραγματοποιήθηκε σε δύο στάδια: αρχικά μέσω μιας τροποποιημένης αντίδρασης Perkin-Oglialoro συντέθηκαν τα ακετυλοξυ ανάλογα (3a-3o & 9a-9j), ενώ στη συνέχεια μέσω αντίδρασης απομάκρυνσης της ακετυλο ομάδας προέκυψαν τα αντίστοιχα υδροξυ κουμαρινικά ανάλογα (4a-4k & 10a-10j). Τα νέα 3-αρυλο-κουμαρινικά παράγωγα αξιολογήθη ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The aim of the present doctoral research is the design and synthesis of novel coumarin analogues with significant biological activity. Seven series of structurally modified coumarin derivatives (Series A-Series G) were synthesized, containing 100 molecules, the majority of which is presented in the literature for the first time. The novel analogues were characterized using Nuclear Magnetic Resonance spectroscopy (1H and 13C NMR) as well as High Resolution Mass Spectrometry (HR-MS).Series Α and Β: The synthesis of the novel 3-aryl-coumarin derivatives of Series A and B was accomplished in two stages: the acetyloxy coumarin analogues were synthesized first using a modified Perkin-Oglialoro reaction (3a-3o & 9a-9j), while the removal of the acetyl group led to the synthesis of the corresponding hydroxy coumarin analogues (4a-4k & 10a-10j). The novel 3-aryl-coumarin analogues were examined for their antioxidant activity using the DPPH, ABTS·+ and ·ΟΗ radical scavenging assays, as well as b ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 9/2025)
DOI
10.12681/eadd/54645
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/54645
ND
54645
Εναλλακτικός τίτλος
Design and synthesis of novel coumarin derivatives and nanotechnological approach for their use in pharmaceutical applications
Συγγραφέας
Κατωπόδη, Αννίτα (Πατρώνυμο: Γεώργιος)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Χημικών Μηχανικών. Τομέας Χημικών Επιστημών. Εργαστήριο Οργανικής Χημείας
Εξεταστική επιτροπή
Δέτση Αναστασία
Τσόπελας Φώτιος
Ζερβού Μαρία
Χαμηλάκης Στυλιανός
Ζουμπουλάκης Παναγιώτης
Κοντογιώργης Χρήστος
Παυλάτου Ευαγγελία
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΧημεία ➨ Οργανική χημεία
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Χημικού Μηχανικού ➨ Χημεία και Τεχνολογία διεργασιών
Λέξεις-κλειδιά
Κουμαρίνες; ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ; Υβριδικά μόρια; Φυσικά προϊόντα; Πράσινη χημεία; Αντιοξειδωτική δράση; Λιποξυγονάσες; Κυτταροτοξικότητα; Ακετυλοχολινεστεράση; Φωτοδυναμική θεραπεία; Νανοτεχνολογία; Λιπιδικά Νανοσυστήματα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.