Σύνθεση και χαρακτηρισμός 1-D και 2-D δομών με βάση τον άνθρακα προς την παραγωγή και μελέτη πολυλειτουργικών νανοσύνθετων υλικών

Περίληψη

Στη διδακτορική διατριβή αντικείμενο μελέτης αποτέλεσε η σύνθεση νανοδομών με βάση τον άνθρακα, και συγκεκριμένα νανοσωλήνων άνθρακα και δομών του γραφενίου, όπου παρουσιάζεται ο μεγαλύτερος όγκος εργασίας. Επιπλέον, μελετήθηκαν τέσσερις περιπτώσεις εφαρμογών των νανοσωματιδίων του άνθρακα προς την παραγωγή πολυλειτουργικών σύνθετων υλικών. Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκε μελέτη παραμετροποίησης του καταλύτη και των οργανικών πρόδρομων ενώσεων προς την παραγωγή νανοσωλήνων (CNTs) και νανοϊνών άνθρακα (CNFs) μέσω χημικής εναπόθεσης ατμών (CVD). Ο ανοξείδωτος χάλυβας χρησιμοποιήθηκε σαν πρωτεύον καταλυτικό υπόστρωμα σε μια χημική διεργασία που χαρακτηρίζεται με τον όρο “metal dusting”, έπειτα από ενεργοποίηση του υποστρώματος μέσω της θερμικής οξείδωσης σε περιβάλλον ατμόσφαιρας. Αυτό το στάδιο συνεισφέρει στην απομάκρυνση του παθητικού στρώματος Cr, το οποίο καταστέλλει την πυρηνοποίηση και συνεπώς την ανάπτυξη CNTs. Τα υλικά αυτά χαρακτηρίστηκαν διαμέσω της φασματοσκοπίας Raman και FTIR, ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In the doctoral thesis, the subject of study was the synthesis of carbon-based nanostructures, specifically carbon nanotubes and graphene structures, where the largest amount of work is presented. In addition, four cases of applications of carbon nanoparticles towards the production of multifunctional composite materials were investigated. Specifically, a parameterization study of the catalyst and the organic precursor compounds was carried out towards the production of carbon nanotubes (CNTs) and carbon nanofibers (CNFs) through chemical vapor deposition (CVD). Stainless steel was used as the primary catalytic substrate in a chemical process characterized by the term "metal dusting", after activation of the substrate through thermal oxidation in an atmospheric environment. This step contributes to the removal of the passive Cr layer, which suppresses the nucleation and thus the growth of CNTs. These materials were characterized by Raman and FTIR spectroscopy, X-ray diffraction (XRD), ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/54640
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/54640
ND
54640
Εναλλακτικός τίτλος
Synthesis and characterization of 1-D and 2-D carbon-based structures towards the production and study of multifunctional nanocomposites
Συγγραφέας
Κωνσταντόπουλος, Γεώργιος (Πατρώνυμο: Πηλεύς)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Χημικών Μηχανικών. Τομέας ΙΙΙ : Επιστήμης και Τεχνικής των Υλικών
Εξεταστική επιτροπή
Χαριτίδης Κωνσταντίνος
Μπακόλας Αστέριος
Ζουμπουλάκης Λουκάς
Θεοδώρου Θεόδωρος
Κορδάτος Κωνσταντίνος
Παπαδόπουλος Βασίλειος
Κοντού Ευαγγελία
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΝανοτεχνολογία ➨ Νανοεπιστήμη και Νανοτεχνολογία
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΝανοτεχνολογία ➨ Νανοϋλικά
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΆλλες Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίες ➨ Μηχανική και Τεχνολογίες, άλλοι τομείς
Λέξεις-κλειδιά
Γραφένιο; Άνθρακας, Νανοσωλήνες; Αλγόριθμοι τεχνητής νοημοσύνης; Νανοσύνθετα; Νανομηχανικές ιδιότητες; Πολυλειτουργικότητα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.