H Πρωτοβυζαντινή μαγειρική κεραμική της Θάσου και η θέση της στη λεκάνη της Μεσογείου

Περίληψη

Η παρούσα διδακτορική εργασία διαρθρώνεται σε τέσσερα κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο περιλαμβάνει την ιστορική και τοπογραφική εξέταση της αρχαίας πόλης της Θάσου ή αλλιώς του σύγχρονου Λιμένα. Τα κτήρια της πρωτοβυζαντινής περιόδου χρησιμοποιούν ως έχουν τα αρχαιότερα, όχι μόνο χρησιμοποιώντας οικοδομικά κατάλοιπα των τελευταίων αλλά και ακολουθώντας, ενίοτε, τον ίδιο προσανατολισμό με αυτά. Επίσης, η έμφαση που δόθηκε από τις παλαιότερες ανασκαφές στα κατάλοιπα της κλασικής και ρωμαϊκής αρχαιότητας καθιστά αδύνατη την κατανόηση του αστικού ιστού και στους πρωτοβυζαντινούς χρόνους, χωρίς τον προσδιορισμό του χώρου μέσα από αρχαιότερα σημεία αναφοράς. Παραδείγματος χάριν, αναφέρεται ότι η θέση της έπαυλης DOM5 από την οποία προέρχεται το υλικό της παρούσας διατριβής βρίσκεται ανάμεσα στο Αρτεμίσιο και το Διονύσιο και όχι στα βορειοανατολικά της Βασιλικής του Ακακίου. Κατέστη λοιπόν αναγκαία η σύντομη αναφορά και κυρίως η τοποθέτηση στο χώρο των σημείων αυτών. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Thasos, one of the biggest Greek islands, presents a long historical course through the centuries. During the Late Antiquity it constitutes a small provincial town, embellished with great religious and luxurious secular buildings. One of these buildings is the villa DOM5, which was constructed in the 5th century and completely destroyed in 620. The excavations of the building brought to light a large amount of findings, among which, the cookware accounts for a significant percentage. More particularly, it is possible to distinguish two groups: the closed vessels (stewpots, monochytra, and kettles) as well as the open vessels (casseroles, cooking dishes and frying pans). From the aforementioned shapes, the bulk of ceramic evidence constitutes the stewpots, represented by a great number of types, fabrics and techniques. The aim of this thesis is to examine the typology, clay composition and technology of the villa’s cooking vessels, taking also into account the stratigraphical informatio ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Thasos, l'une des plus grandes îles grecques, présente un long parcours historique à travers les siècles. Durant l'Antiquité tardive, elle constitue une petite ville de province, dotée de grands édifices religieux et laïques luxueux. L'un de ces bâtiments est la villa DOM5, construite au Ve siècle et complètement détruite en 620. Les fouilles du bâtiment ont mis au jour un grand nombre de découvertes, parmi lesquelles les ustensiles de cuisine représentent un pourcentage important. Plus particulièrement, on peut distinguer deux groupes : les récipients fermés (marmites, petites marmites et bouilloires) ainsi que les récipients ouverts (casseroles, plats de cuisson et poêles). Parmi les formes mentionnées ci-dessus, l'essentiel des témoignages céramiques constitue les marmites, représentées par un grand nombre de types, de groupes de pâte et de techniques. L’objectif de cette thèse est d’examiner la typologie, la composition de l’argile et la technologie des ustensiles de cuisine de la ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 10/2025)
DOI
10.12681/eadd/54636
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/54636
ND
54636
Εναλλακτικός τίτλος
The Early Byzantine Cooking Wares of Thasos and their place in the Mediterranean
La céramique culinaire protobyzantine de Thasos et sa place dans le bassin méditerranéen
Συγγραφέας
Μπία, Έλλη-Ευαγγελία (Πατρώνυμο: Αριστείδης)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας. Τομέας Βυζαντινής Αρχαιολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Πετρίδης Πλάτων
Γιαγκάκη Αναστασία
Πάλλης Γεώργιος
Δρανδάκη Αναστασία
Κεφαλίδου Ευρυδίκη
Ξανθοπούλου Μαρία
Ττσιγωνάκη Χριστίνα
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΙστορία και Αρχαιολογία ➨ Αρχαιολογία
Λέξεις-κλειδιά
Πρωτοβυζαντινή περίοδος; Μαγειρικά σκεύη
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.