Διερεύνηση των κριτηρίων και των παραμέτρων για τη βελτίωση του γεωμετρικού σχεδιασμού των κυκλικών κόμβων με εφαρμογή μεθόδων στατιστικής και μηχανικής μάθησης και αξιοποίησης δεδομένων από ΣμηΕΑ

Περίληψη

Αντικειμενικός στόχος της παρούσας Διδακτορικής Διατριβής αποτελεί η διερεύνηση των βασικών κριτηρίων του γεωμετρικού σχεδιασμού των κυκλικών κόμβων αξιοποιώντας δεδομένα οδηγικών συμπεριφορών υψηλής ακρίβειας. Ειδικότερα, η έρευνα επικεντρώνεται στη διερεύνηση των συνθηκών βελτίωσης του σχεδιασμού των κυκλικών κόμβων, λαμβάνοντας υπόψη την επίτευξη υψηλής κυκλοφοριακής ικανότητας και υψηλού επιπέδου οδικής ασφάλειας ώστε να εξασφαλίζεται ασφαλής, άνετη και περιβαλλοντικά ωφέλιμη κίνηση των οχημάτων. Σκοπός, αποτελεί η εφαρμογή μιας ολιστικής προσέγγισης, τόσο για την αξιολόγηση της εγκυρότητας, της αξιοπιστίας και της εφαρμοσιμότητας υφιστάμενων πρακτικών και μεθόδων που ακολουθούνται κατά τον γεωμετρικό σχεδιασμό ενός κυκλικού κόμβου, όσο και για τη διερεύνηση των παραγόντων που συμβάλλουν στη βελτίωση του γεωμετρικού σχεδιασμού. Σε αυτό το πλαίσιο, έχοντας ως αφετηρία την εκτεταμένη βιβλιογραφική ανασκόπηση και την εφαρμογή βιβλιομετρικής ανάλυσης, αναπτύχθηκε και προτείνεται προς ε ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The objective of this Doctoral Dissertation is to examine the criteria of the geometric roundabout design using high-precision driving behavior data. In particular, the research focuses on the analysis of the conditions for improving the design of roundabouts, considering the achievement of high traffic capacity and a high level of road safety, to ensure safe and comfortable vehicle movements. The purpose of this research is to apply a holistic approach, evaluate the validity, reliability, and applicability of existing practices and methods followed during the geometric design of a roundabout, and investigate the factors that contribute to the improvement of the geometric design. In this context, having as a starting point the extensive literature review and the application of bibliometric analysis, an integrated methodological framework for the use of UAVs for the collection, extraction, and analysis of road geometry data, and especially high-precision naturalistic data, was developed ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 10/2025)
DOI
10.12681/eadd/54618
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/54618
ND
54618
Εναλλακτικός τίτλος
Research on the criteria and parameters in order to improve roundabout geometric design by applying statistical methods, machine learning techniques and utilizing UAVs
Συγγραφέας
Αναγνωστόπουλος, Απόστολος (Πατρώνυμο: Σωτήριος)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών. Τομέας Μεταφορών, Συγκοινωνιακής Υποδομής, Διαχείρισης Έργων και Ανάπτυξης
Εξεταστική επιτροπή
Κεχαγιά Φωτεινή
Πολίτης Ιωάννης
Μάνθος Ευάγγελος
Ηλιού Νικόλαος
Μπάσμπας Σωκράτης
Αρετούλης Γεώργιος
Γεωργιάδης Γεώργιος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Πολιτικού Μηχανικού ➨ Επιστήμη και Τεχνολογία των μεταφορών
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Πολιτικού Μηχανικού ➨ Πολιτική μηχανική
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΠεριβαλλοντική Μηχανική ➨ Ενέργεια και Καύσιμα
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΠεριβαλλοντική Μηχανική ➨ Περιβαλλοντική μηχανική
Λέξεις-κλειδιά
Κυκλικοί κόμβοι; ΣμηΕΑ; Κυκλοφοριακή χωρητικότητα; Πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση; Τεχνητά νευρωνικά δίκτυα; Μηχανική μάθηση; Οδική ασφάλεια; Οδηγική συμπεριφορά
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.