Εφαρμογές μικροφυκών/κυανοβακτηρίων για την επεξεργασία αποβλήτων και την ανάκτηση προϊόντων

Περίληψη

Η περιβαλλοντική ρύπανση και η κρίση του γλυκού νερού είναι οι κύριες αιτίες που καθιστούν την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων αναγκαία. Υγρά απόβλητα προκύπτουν κυρίως από διάφορες παραγωγικές διαδικασίες που σκοπό έχουν να καλύψουν κύριες ανάγκες του ανθρώπου, όπως τη διατροφή του, και αποτελούνται από υψηλές συγκεντρώσεις οργανικού φορτίου, θρεπτικών συστατικών και νερού. Κατά την επεξεργασία τους οι φυσικοχημικές ή/και βιολογικές διεργασίες με χρήση βακτηρίων αν και θεωρούνται πολύ αποτελεσματικές για την απομάκρυνση του οργανικού φορτίου, δεν οδηγούν σε πλήρη απομάκρυνση αζώτου και φωσφόρου, ενώ απαιτείται κατανάλωση ενέργειας (παροχή αερισμού) για τη διαχείρισή τους, παράγοντας δευτερογενώς λάσπη. Τα μικροφύκη προσφέρουν μια εναλλακτική και αποτελεσματική λύση στην επεξεργασία των αποβλήτων, καθώς μπορούν να αφομοιώσουν ταυτόχρονα διαφορετικά οργανικά και ανόργανα συστατικά, συμπεριλαμβανομένων και ορισμένων βαρέων μετάλλων, αξιοποιώντας τα για την ανάπτυξη και την παραγωγή πολύ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Environmental pollution and fresh water crisis are the main causes constituting wastewater treatment necessary. Wastewaters are emerging from various production processes that intend to meet the human needs, such as nutrition, and they contain high concentrations of organic load, nutrients and water. During their treatment physicochemical and/or biological processes with bacteria even though they are considered very effective for the removal of organic matter, they can not achieve the complete removal of nitrogen and phosphorus while energy consumption (aeration) is also required for their treatment, secondarily producing sludge. Microalgae offer an alternative and efficient solution in wastewater treatment, by assimilating simultaneously different organic and inorganic components, including heavy metals, which are utilized for the growth and production of valuable biomass. Therefore biological treatment of wastewaters using microalgae can achieve significant pollutant removal and biom ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 9/2025)
DOI
10.12681/eadd/54616
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/54616
ND
54616
Εναλλακτικός τίτλος
Applications of microalgae/cyanobacteria for wastewater treatment and product recovery
Συγγραφέας
Πατρινού, Βασιλική (Πατρώνυμο: Παναγιώτης)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πατρών. Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
Εξεταστική επιτροπή
Τεκερλεκοπούλου Αθανασία
Αγγελής Γεώργιος
Βαγενάς Δημήτριος
Αντωνοπούλου Γεωργία
Γενίτσαρης Σάββας
Μουστάκα Μαρία
Τσιάμης Γεώργιος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΓεωεπιστήμες και Επιστήμες Περιβάλλοντος ➨ Επιστήμες περιβάλλοντος
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΠεριβαλλοντική Μηχανική ➨ Περιβαλλοντική μηχανική
Λέξεις-κλειδιά
Μικροφύκη; Κυανοβακτήρια; Tetraselmis striata; Leptolyngbya sp.; Ανάκτηση προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας; Βιοντίζελ; Υδατοκαλλιέργειες; Πιλοτική κλίμακα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.