Ανάπτυξη πλαισίου υδρολογικών μοντέλων, αλγορίθμων μηχανικής μάθησης και συμμετοχικών προσεγγίσεων στη διαχείριση κινδύνου πλημμυρών ποταμών υπό το πρίσμα της κλιματικής αλλαγής

Περίληψη

Η εντατικοποίηση των φυσικών κινδύνων και ιδιαίτερα η εμφάνιση αιφνίδιων πλημμυρών ταχείας απόκρισης σε αστικές λεκάνες απορροής, έχει δημιουργήσει την επιτακτική ανάγκη για ολοκληρωμένη προσέγγιση στη διαχείριση πλημμυρών. Η διαμόρφωση σχεδίων προσαρμογής στις πλημμύρες συχνά αποτυγχάνει λόγω ακραίων συμβάντων που αποδίδονται στην κλιματική αλλαγή. Καθώς η μεταβολή του κλίματος επηρεάζει το υδρολογικό καθεστώς ποταμών και χειμάρρων που διέρχονται μέσα από αστικές περιοχές, είναι σημαντική η κατανόηση της απόκρισης της λεκάνης απορροής ποταμού μέσω μοντελοποίησης στα προβλεπόμενα κλιματικά σενάρια. Ταυτόχρονα, η συνολική αξιολόγηση των μέτρων προσαρμογής και η διερεύνηση εναλλακτικών προσεγγίσεων, όπως οι λύσεις που βασίζονται στη φύση και τα προηγμένα συστήματα έγκαιρης πρόβλεψης και προειδοποίησης, αποκτούν εξέχουσα θέση, αντανακλώντας μια ευρύτερη απόκριση στις περιβαλλοντικές αλλαγές. Αυτές οι προσεγγίσεις αποτελούν εναλλακτικές λύσεις στις συμβατικές πρακτικές διαχείρισης πλημμυρώ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The intensification of natural hazards, particularly the occurrence of sudden and rapid flash floods in urban catchments, has underscored the imperative for robust, integrated flood management strategies. The formulation of flood mitigation and adaptation plans are confronted with mounting complexities attributed to the uncertainties arising from climate change. As climate shifts influence hydrological dynamics in urban areas, the assessment and prediction of river basin hydrological patterns through models take on paramount importance, considering prevailing and projected climatic scenarios. Concurrently, comprehensive appraisal of adaptation measures and the exploration of alternatives such as Nature-based Solutions (NBS) and advanced early forecasting and warning systems are gaining prominence, reflecting a broader response to environmental shifts. These innovative approaches, encompassing climate regulation, stand as effective alternatives to conventional flood management practices ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 4/2025)
DOI
10.12681/eadd/54608
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/54608
ND
54608
Εναλλακτικός τίτλος
Development of a framework of hydrological models, machine learning algorithms and participatory approaches in river floods risk management in the context of climate change
Συγγραφέας
Κουτσοβίλη, Ελένη-Ιωάννα (Πατρώνυμο: Κωνσταντίνος)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Περιβάλλοντος. Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών
Εξεταστική επιτροπή
Τζωράκη Ουρανία
Θεοδοσίου Νικόλαος
Γαγάνης Πέτρος
Βελεγράκης Αντώνιος
Χασιώτης Θωμάς
Τσεκούρας Γεώργιος
Καρατζάς Γεώργιος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Πολιτικού Μηχανικού ➨ Πολιτική μηχανική
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΠεριβαλλοντική Μηχανική ➨ Επιστήμη και Τεχνολογία υδάτων
Λέξεις-κλειδιά
Διαχείριση πλημμυρικού κινδύνου; Υδρολογική προσομοίωση; Μοντέλο HEC-HMS; Κλιματική αλλαγή επίδραση; Λύσεις βασισμένες στη φύση; Συμμετοχικές προσεγγίσεις; Πρόβλεψη χρονοσειρών; Βαθιά μάθηση; Νευρωνικά δίκτυα LSTM
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.