Ανάπτυξη και εφαρμογή μεθοδολογιών με χρήση γεωπληροφορικής στο πλαίσιο του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού (ΘΧΣ)

Περίληψη

Στο παράκτιο και θαλάσσιο περιβάλλον λαμβάνουν χώρα πολλαπλές δραστηριότητες που δύναται να οδηγήσουν σε συγκρούσεις τόσο μεταξύ τους όσο και μεταξύ αυτών και του περιβάλλοντος. Επιπλέον, λόγω των δραστηριοτήτων αυτών ασκούνται πιέσεις στα οικοσυστήματα, με αποτέλεσμα να προκαλούνται αρνητικές επιπτώσεις στους διάφορους τύπους οικοτόπων και ειδών. Ο Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός (ΘΧΣ) είναι μια προσέγγιση που αναπτύχθηκε με στόχο την αξιολόγηση και την επίλυση αυτού του είδους των συγκρούσεων, και κατ' επέκταση, την προστασία των παράκτιων και θαλάσσιων οικοσυστημάτων. Για τον λόγο αυτό έχει αποκτήσει προτεραιότητα σε πολλά μέρη του κόσμου και η εφαρμογή του έχει δημιουργήσει την ανάγκη για την ανάπτυξη και εφαρμογή κατάλληλων εργαλείων και μεθοδολογιών τα οποία δύναται να συμβάλουν στην επιτυχή υλοποίησή του. Στο πλαίσιο της παρούσας διδακτορικής διατριβής (Δ.Δ.) αναπτύσσονται και εφαρμόζονται κατάλληλες μεθοδολογίες χρησιμοποιώντας εργαλεία γεωπληροφορικής, οι οποίες υποβοηθούν στ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In coastal and marine environments, numerous activities take place which might result in two types of conflicts: the user-user conflicts and the user-environment ones. In addition, the existence of these activities exerts pressure on ecosystems, resulting in impacts on the various habitat types and species. Marine/Maritime Spatial Planning (MSP) that is an approach developed to assess and resolve these types of conflicts, and by extension, to protect coastal and marine ecosystems, has acquired increasing popularity and priority around the world. Therefore, there is a need for the development and application of appropriate tools and methodologies which can contribute to its successful implementation. Various methods and methodologies, either existing or new ones, are developed and applied in the framework of this PhD thesis. They include Geoinformatics, combination of Geographical Information Systems (GIS) and Multi-criteria analysis methods (MCA), indicators for assessing the cumulativ ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 10/2024)
DOI
10.12681/eadd/54606
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/54606
ND
54606
Εναλλακτικός τίτλος
Development and application of methodologies using geoinformatics in the framework of maritime spatial planning
Συγγραφέας
Πατάκη, Ζωή (Πατρώνυμο: Κωνσταντίνος)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Περιβάλλοντος. Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών
Εξεταστική επιτροπή
Κίτσιου Δήμητρα
Καρύδης Μιχαήλ
Τσιρτσής Γεώργιος
Τζωράκη Ουρανία
Τοπουζέλης Κωνσταντίνος
Βαϊτης Μιχαήλ
Κυβέλου-Χιωτίνη Στέλλα-Σοφία
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΓεωεπιστήμες και Επιστήμες Περιβάλλοντος ➨ Επιστήμες περιβάλλοντος
Φυσικές ΕπιστήμεςΓεωεπιστήμες και Επιστήμες Περιβάλλοντος ➨ Ωκεανογραφία
Γεωπονικές Επιστήμες και ΚτηνιατρικήΓεωπονία, Δασολογία και Αλιεία ➨ Αλιεία
Λέξεις-κλειδιά
Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ); Μέθοδοι πολυκριτηριακής ανάλυσης; Θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός; Δείκτες εκτίμησης σωρευτικών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων; Στατιστικές μέθοδοι; Ανάπτυξης σχεδίων ζώνωσης; Γεωπληροφορική; Κυκλάδες; Αιγαίο πέλαγος
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
πιν., χαρτ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.