Ανάπτυξη υπολογιστικών μεθόδων για την πρόβλεψη της κινητικής δικτύωσης και των μοριακών – ιξωδοελαστικών ιδιοτήτων των υδροπηκτών για βιοϊατρικές εφαρμογές

Περίληψη

Στα πλαίσια της παρούσας διδακτορικής διατριβής μελετάται η ανάπτυξη και εφαρμογή ντετερμινιστικών και στοχαστικών μαθηματικών μοντέλων με σκοπό την πρόβλεψη των μοριακών και ιξωδοελαστικών ιδιοτήτων των υδροπηκτών για βιοϊατρικές εφαρμογές (π.χ., ιστομηχανική, ελεγχόμενη αποδέσμευση φαρμάκων, κλπ.). Συγκεκριμένα, αναπτύσσονται δυναμικά μαθηματικά μοντέλα και αλγόριθμοι για τη μελέτη του in-situ σχηματισμού των υδροπηκτών, της κινητικής δικτύωσης των μακρο-αλυσίδων, και την πρόβλεψη των μοριακών, ρεολογικών, ιξωδοελαστικών και μηχανικών ιδιοτήτων τους, με σκοπό τον προσδιορισμό αυτών των χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων των υδροπηκτών για χρήση στη βιοϊατρική μηχανική. Αρχικά, η διατριβή περιλαμβάνει μια θεωρητική εισαγωγή στις υδροπηκτές, τον σχηματισμό τους και τις γενικότερες εφαρμογές που αυτές έχουν. Επιπλέον, αναλύονται εκτενέστερα οι βασικές βιοϊατρικές και ιατρικές εφαρμογές των υδροπηκτών. Ακόμα, γίνεται μια εκτενής αναφορά των μαθηματικών μοντέλων που υπάρχουν για την περιγραφή ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In the context of this doctoral thesis, the development and application of deterministic and stochastic mathematical models are studied in order to predict the molecular and viscoelastic properties of hydrogels for biomedical applications (e.g., tissue engineering, controlled drug release, etc.). Specifically, dynamic mathematical models and algorithms are developed to study the in-situ formation of hydrogels, the kinetics of macro-chain crosslinking, and the prediction of their molecular, rheological, viscoelastic and mechanical properties, in order to determine these characteristics and properties of hydrogels for use in biomedical engineering. Initially, the thesis contains a theoretical introduction to hydrogels, their formation and the more general applications they have. In addition, the basic biomedical and medical applications of hydrogels are analyzed in more detail. Furthermore, an extensive report is made of the mathematical models that exist for the description of the forma ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/54591
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/54591
ND
54591
Εναλλακτικός τίτλος
Development of computational methods for the prediction of crosslinking kinetics and molecular - viscoelastic properties of hydrogels for biomedical applications
Συγγραφέας
Καραγεώργος, Φίλιππος (Πατρώνυμο: Φώτιος)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Χημικών Μηχανικών. Τομέας Τεχνικής των Φυσικών Διεργασιών και Εφαρμοσμένης Θερμοδυναμικής
Εξεταστική επιτροπή
Κικκινίδης Ευστάθιος
Στουκίδης Μιχαήλ
Ασημοπούλου Ανδρεάνα
Ρέκκας Δημήτριος
Καρατάσος Κωνσταντίνος
Χατζηδούκας Χρήστος
Κυπαρισσίδης Δημήτριος-Αλέξανδρος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΒιοϊατρική Μηχανική ➨ Βιοϊατρική μηχανική
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Χημικού Μηχανικού ➨ Χημική μηχανική
Λέξεις-κλειδιά
Υδροπηκτές; Μοντελοποίηση ιξωδοελαστικών ιδιοτήτων των υδροπηκτών; Προσομοίωση Μόντε Κάρλο; Μοντελοποίηση κινητικής σχηματισμού των υδροπηκτών
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.