Ο αντίκτυπος της εταιρικής διακυβέρνησης στις ελεγκτικές δαπάνες και την καθυστέρηση ελέγχου: μελέτη των ελεγκτικών επιτροπών στις εισηγμένες εταιρείες του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών

Περίληψη

Η παρούσα έρευνα εξετάζει τη σχέση μεταξύ των χαρακτηριστικών της Ε.Ε. με τις ελεγκτικές αμοιβές και την καθυστέρηση ελέγχου κατά τα τέσσερα πρώτα χρόνια εφαρμογής του ελληνικού Ν. 4449/2017 που αύξησε τις αρμοδιότητες της Ε.Ε. και της έδωσε ρόλο ρυθμιστή στο έργο και τις αμοιβές του εξωτερικού ελεγκτή. Η μελέτη της βιβλιογραφίας, αρχικά, περιλαμβάνει μια πλήρη μελέτη των αρμοδιοτήτων και των χαρακτηριστικών της Ε.Ε. και στη συνέχεια μια ανασκόπηση αναφορικά με τον ρόλο της Ε.Ε. και της σχέσης των χαρακτηριστικών της με τις ελεγκτικές αμοιβές και την καθυστέρηση ελέγχου, δείχνοντας την παγκόσμια εξέλιξη, αλλά και το ερευνητικό κενό στην Ελλάδα. Η μελέτη αυτή, επιλέγει τα χαρακτηριστικά της Ε.Ε. που αναφέρονται στο μέγεθος, την ανεξαρτησία των μελών, τη συχνότητα των συνεδριάσεων, τη χρηματοοικονομική γνώση τους, την προηγούμενη εμπειρία τους σε Ε.Ε., καθώς και το ποσοστό συμμετοχής των γυναικών στην επιτροπή. Επιπλέον, στις πρόσθετες μεταβλητές που εξετάζονται και αναφέρονται στα οικον ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This research examines the relationship between the characteristics of the AC with the audit fees and the audit report lag throughout the first four years of the implementation of the Greek Law 4449/2017 which increased the competences of the AC and gave it a regulatory role in the external auditor's fees and work. The study of the literature, initially includes a complete study of the competences and characteristics of the AC and then a review regarding the role of the AC and the relationship of its characteristics with audit fees and audit report lag, showed the global development and the research gap in Greece. This study selects the characteristics of the AC referring to the size, the independence of its members, the diligence, their financial knowledge, their previous experience in AC as well as the participation of women. In addition, the additional variables examined and reported in the audited firm's financial data include features of the board of directors and also of the audi ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 9/2025)
DOI
10.12681/eadd/54588
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/54588
ND
54588
Εναλλακτικός τίτλος
The impact of corporate governance on audit fees and audit report lag: study of audit committees in listed firms of the Athens Stock Exchange
Συγγραφέας
Μιτσκίνης, Δημήτριος (Πατρώνυμο: Νικόλαος)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Εξεταστική επιτροπή
Δρογαλάς Γεώργιος
Καραγιώργος Θεοφάνης
Μπεκιάρης Μιχαήλ
Λαδάς Ανέστης
Σταυρόπουλος Αντώνιος
Νεραντζίδης Μιχαήλ
Κουρδούμπαλου Σταυρούλα
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΟικονομικά και Επιχειρήσεις ➨ Λογιστική
Λέξεις-κλειδιά
Επιτροπές ελέγχου; Εταιρική διακυβέρνηση; Ελεγκτικές αμοιβές; Καθυστέρηση ελέγχου; Ελληνική νομοθεσία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.