Η γονιμότητα στη Θράκη: διαχρονικές μεταβολές, προσδιοριστικοί παράγοντες και εφαρμογές στην εκπαίδευση

Περίληψη

Η παρούσα έρευνα μελετά τη γονιμότητα στη Θράκη και στοχεύει αφενός σε μια παρουσίαση των τάσεων του εν λόγω δημογραφικού φαινομένου από το 2000 περίπου, έως τις μέρες μας και αφετέρου στην ανάδειξη των παραγόντων που προσδιορίζουν τα επίπεδα της γονιμότητας στη Θράκη. Επίσης, μελετά το μαθητικό δυναμικό της Θράκης και το φαινόμενο της εγκατάλειψης του σχολείου. Η Θράκη και συγκεκριμένα οι 13 Δήμοι των τριών Νομών της, επιλέχθηκε ως χώρος διεξαγωγής της έρευνας, διότι οι πληθυσμιακές της ομάδες παρουσιάζουν μερικές ιδιαιτερότητες σε σχέση με τους υπόλοιπους πληθυσμούς της Ελλάδας, που σχετίζονται με τα χαρακτηριστικά της κοινωνικο-οικονομικής ανάπτυξής της περιοχής και με το θρήσκευμά τους. Η αναγκαιότητα διεκπεραίωσης της προτεινόμενης έρευνας εδράζεται στην περίοπτη θέση που κατέχει τόσο η γονιμότητα όσο και η εκπαίδευση για την οικονομική εξέλιξη και ανάπτυξη των κοινωνιών. Επιπλέον, στην ανάγκη να εκτιμηθεί η κατάσταση του μαθητικού δυναμικού της περιοχής, ώστε να διαμορφωθεί μία ε ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present research studies fertility in Thrace and aims, on the one hand, at a presentation of the trends of this demographic phenomenon from around 2000, up to the present day, and on the other hand, at highlighting the factors that determine the levels of fertility in Thrace. It also studies the student potential of Thrace and the phenomenon of dropping out of school. Thrace, specifically the 13 Municipalities of its three Prefectures, was chosen as the site of the research, because its population groups present some particularities in relation to the rest of the populations of Greece, related to the characteristics of the socio-economic development of the region and to their religion. The necessity of carrying out the proposed research is based on the prominent position held by both fertility and education for the economic evolution and development of societies. In addition, to the need to assess the state of the student potential of the region, in order to formulate an appropriat ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/54579
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/54579
ND
54579
Εναλλακτικός τίτλος
Fertility in Thrace: temproral trends, determinants and applications on education
Συγγραφέας
Τσώνη, Ασπασία (Πατρώνυμο: Ευάγγελος)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ). Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Ζαφείρης Κωνσταντίνος
Κακλαμάνη Σταματίνα
Κωστάκη Αναστασία
Λαμπρίδης Ευθύμιος
Τσαϊρίδης Χαράλαμπος
Δικαίος Κωνσταντίνος
Βερροπούλου Γεωργία
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΆλλες Κοινωνικές Επιστήμες ➨ Κοινωνικές επιστήμες, άλλοι τομείς
Λέξεις-κλειδιά
Θράκη; Γονιμότητα; Εκπαίδευση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
πιν., χαρτ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)