Βελτιωμένος σχεδιασμός και έλεγχος μετατροπέων συντονισμού για φόρτιση συσσωρευτών

Περίληψη

Η φόρτιση των συσσωρευτών είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ανάπτυξη εφαρμογών στις οποίες απαιτείται αποθήκευση της ηλεκτρικές ενέργειας. Ειδικότερα, στον τομέα της ηλεκτροκίνησης υπάρχουν διαφορετικές μέθοδοι φόρτισης, ανάλογα με τις απαιτήσεις που θα πρέπει να εξυπηρετηθούν. Για παράδειγμα, υπάρχουν φορτιστές εκτός οχήματος για ταχεία φόρτιση, αλλά με περιορισμένη πρόσβαση λόγω των απαιτούμενων υποδομών για τέτοιου είδους σταθμούς φόρτισης. Υπάρχουν, επίσης, οι φορτιστές εντός οχήματος με τους οποίους η φόρτιση μπορεί να γίνει μέσω της συμβατικής παροχής του δικτύου, αλλά έχουν μικρότερες προδιαγραφές ώστε να μην επιβαρύνεται το όχημα, και τέλος υπάρχουν οι ασύρματοι φορτιστές οι οποίοι προσφέρουν μοναδικά πλεονεκτήματα αλλά έχουν μεγαλύτερη πολυπλοκότητα και περιορισμούς. Στην παρούσα διδακτορική διατριβή, η έρευνα επικεντρώνεται στις τελευταίες δύο κατηγορίες φορτιστών και συγκεκριμένα στο τμήμα του συστήματος που αφορά τη μετατροπή της συνεχούς τάσης σε συνεχή, και στο οποίο γίνετ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Battery charging is inextricably linked to the development of applications that require electrical energy storage. Especially, in the field of electromobility there are various charging methods, depending on the requirements that are needed to be served. For example, there are off-board chargers for fast-charging but with limited access due to the required infrastructure for this type of charging stations. There are also on-board chargers that allow charging through a conventional supply from the grid but have lower specifications, and finally there are wireless chargers which offer unique advantages but have greater complexity and limitations. In this doctoral thesis, the research is focused on the last two types of chargers, and more specifically on the DC-DC conversion stage which is responsible for charging the batteries according to the appropriate charging profile. The electronic power converters that are being studied, consist of two full-bridges with a resonant circuit in betwe ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 9/2024)
DOI
10.12681/eadd/54568
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/54568
ND
54568
Εναλλακτικός τίτλος
Improved design and control of resonant converters for battery charging
Συγγραφέας
Μίρτσεβ, Άλεξ (Πατρώνυμο: Βαλέριεβ)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πατρών. Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών. Τομέας Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας. Εργαστήριο Ηλεκτρομηχανικής Μετατροπής Ενέργειας
Εξεταστική επιτροπή
Τατάκης Εμμανουήλ
Παπανικολάου Νικόλαος
Μητρονίκας Επαμεινώνδας
Κουτρούλης Ευτύχιος
Κουλουρίδης Σταύρος
Αντωνόπουλος Αντώνιος
Καμπίτσης Γεώργιος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Ηλεκτρονικού Μηχανικού, Μηχανικού Η/Υ ➨ Ηλεκτρική και Ηλεκτρονική μηχανική
Λέξεις-κλειδιά
Αλγόριθμος ελέγχου; Ασύρματη φόρτιση; Βέλτιστη λειτουργία; Μεθοδολογία σχεδιασμού; Μέθοδος ελέγχου; Μετατροπέας συντονισμού; Φόρτιση συσσωρευτών
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.