Ο Θάνατος και το Πένθος στους λατίνους συγγραφείς της ύστερης ρωμαϊκής και πρωτοχριστιανικής περιόδου

Περίληψη

Θέμα της διδακτορικής διατριβής αποτελεί η προσέγγιση του θανάτου και του πένθους κατά την ύστερη Λατινική και Πρωτοχριστιανική περίοδο στους συγγραφείς Αυγουστίνο, Τερτυλλιανό, Κυπριανό, Λακτάντιο και Βοήθιο. Αρχικά πραγματοποιήθηκε μια παρουσίαση των εννοιών του θανάτου, του πένθους, του θρήνου, της αυτοκτονίας και των τελετουργιών στην επιστήμη της ψυχολογίας και ακολούθως έγινε μελέτη των συγκεκριμένων εννοιών και στους προαναφερόμενους συγγραφείς. Ειδικότερα η έρευνα επικεντρώθηκε στα στοιχεία που εντοπίζονται και στην επιστήμη της ψυχολογίας και με αυτό το κριτήριο πραγματοποιήθηκε αντιπαραβολή των εννοιών από την οπτική της ψυχολογίας αλλά και της φιλολογίας.Η παρούσα διδακτορική διατριβή εντάσσεται στο πλαίσιο μιας μακράς λογοτεχνικής παραγωγής που αφορά στο θέμα του θανάτου, καθώς και στη διαχείριση του πένθους. Η πλούσια λογοτεχνική παραγωγή, τόσο από τον χώρο της ψυχολογίας όσο και στον χώρο της φιλοσοφίας, παρέχουν στον ερευνητή τη δυνατότητα να ασχοληθεί με το θέμα του θαν ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The subject of the doctoral thesis is the approach to death and mourning during the late Latin and early Christian period in the authors Augustine, Tertullian, Cyprian, Lactantius and Boethius. First, a presentation of the concepts of death, mourning, suicide and rituals in the science of psychology was carried out, and then a study was made of the specific concepts and the aforementioned authors. In particular, the research focused on the elements found in the science of psychology and with this criterion a comparison of the concepts from the perspective of psychology and philology was carried out.This doctoral thesis is part of a long literary production concerning the subject of death as well as the management of mourning. The rich literary production both in the field of psychology and in the field of philosophy, provide the researcher with the possibility to deal with the subject of death and mourning, having as a theoretical background death studies, articles, magazines and books ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 8/2025)
DOI
10.12681/eadd/54502
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/54502
ND
54502
Εναλλακτικός τίτλος
Death and mourning in Latin writers of the late roman and early christian period
Συγγραφέας
Κυριακίδου, Παρθένα (Πατρώνυμο: Κωνσταντίνος)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ). Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Ντεληγιάννης Ιωάννης
Μαστρογιάννη Άννα
Μιχαλόπουλος Χαρίλαος
Παρασκευιώτης Γεώργιος
Βαϊόπουλος Βάιος
Δημοπούλου Ρουμπίνη
Παππάς Βασίλειος
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΦιλοσοφία, Ηθική και Θρησκεία ➨ Φιλοσοφία
Λέξεις-κλειδιά
Θάνατος; Μητρικό πένθος; Ύστερη λατινική πρωτοχριστιανική περίοδος
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.