Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού και διά βίου μάθηση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: οργανωτικές και μαθησιακές προσεγγίσεις

Περίληψη

Παρά τη μεγάλη έμφαση που δίνεται πλέον στη Διά Βίου Μάθηση και στις συνιστώσες της (εκπαίδευση ενηλίκων, ψηφιακή ένταξη ενηλίκων, εναλλακτικές προσεγγίσεις και στρατηγικές για την απόκτηση γνώσης κ.λπ.), λίγες είναι οι έρευνες (είτε θεωρητικές είτε εμπειρικές) που εστιάζουν στη σχέση της με την ανάπτυξη και διαχείριση των Ανθρώπινων Πόρων. Η βιβλιογραφία κατά τις τελευταίες δεκαετίες, αν και ανέδειξε διεξοδικά τα δύο αυτά πεδία, δεν κατόρθωσε να τα συσχετίσει αρκετά. Επίσης, λίγες δημόσιες υπηρεσίες δίνουν σημασία στην πραγματική ανάπτυξη του δυναμικού τους, και ακόμη λιγότερες έχουν συνειδητοποιήσει πώς εμπλέκεται η Διά Βίου Μάθηση σε κάθε πτυχή της διοικητικής διαδικασίας, ιδιαίτερα σε μια εποχή διαρκούς αλλαγής, μάθησης και προσαρμογής. Εξαιτίας αυτού του κενού στη βιβλιογραφία, η παρούσα πρόταση εστιάζει στον κομβικό ρόλο που δύναται και πρέπει να διαδραματίσει η Διά Βίου Μάθηση στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης ─και συγκεκριμένα ενός οργανισμού της Τοπ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Despite the great emphasis that is now placed on Lifelong Learning and its components (adult education, etc.), there are few researches (either theoretical or empirical) that focus on its relationship with the development and management of Human Resources. The literature during the last decades, although thoroughly highlighted these two fields, did not manage to relate them sufficiently. Also, few public enterprises pay attention to the real development of their potential, and even fewer have realized how Lifelong Learning is involved in every aspect of the management process, especially in an era of constant change, learning and adaptation. Because of this gap in the literature, this proposal focuses on the key role that Lifelong Learning can and should play in the development of the human resources of the public administration ─specifically a Local Government organization. The choice of the specific organization (Municipality of Athens) was not accidental. First of all, the researche ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 8/2025)
DOI
10.12681/eadd/54497
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/54497
ND
54497
Εναλλακτικός τίτλος
Human resource development and lifelong learning in Local Government: organizational and learning approaches
Συγγραφέας
Ντάικος, Νικόλαος (Πατρώνυμο: Κωνσταντίνος)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Επιστημών Αγωγής. Τμήμα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
Εξεταστική επιτροπή
Βουδούρη Αγγελική
Βλάμος Παναγιώτης
Ψαρομήλιγκος Ιωάννης
Δασκαλάκης Δημοσθένης
Αντωνίου Αλέξανδρος-Σταμάτιος
Μισαηλίδου Χριστίνα
Αλεξόπουλος Νικόλαος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση ➨ Εκπαίδευση, άλλοι τομείς
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΠολιτικές Επιστήμες ➨ Δημόσια διοίκηση
Λέξεις-κλειδιά
Διά βίου μάθηση; Ανάπτυξη ανθρωπίνων πόρων; Τοπική αυτοδιοίκηση; Οργανισμός μάθησης; Γνωστικό κεφάλαιο; Κοινωνικό κεφάλαιο; Ηγεσία και κουλτούρα; Διαχείριση ανθρώπινων πόρων; Δεξιότητες
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.