Συμβολή στη μελέτη και την αξιολόγηση των υδραυλικών έργων της πρωτοβυζαντινής περιόδου στη Μακεδονία

Περίληψη

Τα υδραυλικά έργα ήταν οι τεχνικές υποδομές οι οποίες ενεργοποιούσαν τις λειτουργίες που καθιστούσαν έναν οικισμό αληθινή πόλη σύμφωνα με τις ελληνορωμαϊκές πολιτισμικές προδιαγραφές, δηλαδή - ανάμεσα σε άλλα - οικισμό με ύδρευση, αποχέτευση και λουτρά. Επιπλέον, τα υδραυλικά έργα - οι νερόμυλοι και τα αρδευτικά δίκτυα - αναβάθμιζαν την παραγωγικότητα της υπαίθρου. Στην υπό εξέταση ιστορική περίοδο, μια μεταβατική περίοδο η οποία λογίζεται ως ύστερη αρχαιότητα και συγχρόνως ως πρωτο-μεσαιωνική, οι πόλεις αρχίζουν να μετατρέπονται σταδιακώς σε κάστρα και, επιπλέον, να προετοιμάζονται ώστε να μπορέσουν να ικανοποιήσουν τις νέες ανάγκες που διαφαίνονται στον μεσαιωνικό ορίζοντα, αυτές της αυτάρκειας και της ασφάλειας. Η συνέχιση της κατασκευής και της λειτουργίας των υδραυλικών έργων αποτελεί έναν δείκτη παρακολούθησης αυτής της διαδικασίας μετασχηματισμού των πόλεων. Ειδικότερα, κατά την διαδικασία ανασυγκρότησης και μετασχηματισμού μιας επαρχιακής πόλεως σε κάστρο η ύδρευση παύει να εξα ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Hydraulic works were the technical infrastructure that activated the functions which updated a settlement to a true city, according to the Greco-Roman cultural standards. That would be a settlement equipped with a system of water supply, drainage and baths, among others. In addition, hydraulic works, such as watermills and irrigation networks, improved rural productivity. In the examined historical period, a transitional period which is considered as late antiquity and, at the same time, as early medieval, the cities begin to be gradually transformed into castles and, also, to prepare themselves in order to face the new needs that become apparent in the medieval horizon, those of self-sufficiency and security. The continuity of construction and operation of those hydraulic projects is a monitoring indicator of this process of urban transformation. In particular, during that process of reformation and transformation of a provincial city into a castle, the water supply is no longer serve ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 7/2024)
DOI
10.12681/eadd/54488
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/54488
ND
54488
Εναλλακτικός τίτλος
Contribution to the study and evaluation of the hydraulic works of the early byzantine period in Macedonia
Συγγραφέας
Αυγολούπης, Ιωάννης (Πατρώνυμο: Σταύρος)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών. Τομέας Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος
Εξεταστική επιτροπή
Κατσιφαράκης Κωνσταντίνος
Μέντζος Αριστοτέλης
Θεοδοσίου Νικόλαος
Μαμάσης Νικόλαος
Βουδούρης Κωνσταντίνος
Τολίκας Δημήτριος
Τάντσης Αναστάσιος
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΙστορία και Αρχαιολογία ➨ Μεσαιωνική και Βυζαντινή ιστορία
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Πολιτικού Μηχανικού ➨ Πολιτική μηχανική
Λέξεις-κλειδιά
Υδραυλικά έργα; Μακεδονία; Πρωτοβυζαντινή περίοδος; Θεσσαλονίκη; Υδραγωγεία Θεσσαλονίκης; Υδραγωγεία και υδρομαστεύσεις, Μακεδονικά; Υδραγωγεία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., χαρτ., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.