Ενζυμικά καταλυόμενες αλυσιδωτές αντιδράσεις με (νανο)-βιοκαταλυτικά συστήματα

Περίληψη

Η παρούσα διδακτορική διατριβή εστιάζει στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή καινοτόμων πολυενζυμικών βιοκαταλυτικών συστημάτων σε αλυδιδωτές αντιδράσεις βιοτεχνολογικού ενδιαφέροντος. Αυτά τα συστήματα αποτελούνται από περισσότερα του ενός ένζυμα που προέρχονται είτε από διαφορετικούς οργανισμούς είτε από διαφορετικές τάξεις ενζύμων (π.χ. υδρολάσες, οξειδοαναγωγάσες κ.τ.λ.) και μπορεί να είναι είτε ελεύθερα είτε συν-ακινητοποιημένα σε νανοφορείς που φέρουν χαρακτηριστικά ιδιαίτερου ενδιαφέροντος. Η παρούσα διατριβή εξετάζει διαφορετικές προσεγγίσεις για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη πολυενζυμικών συστημάτων και ερευνά τη δυνατότητα εφαρμογής τους σε αλυσιδωτές αντιδράσεις βιοτεχνολογικού ενδιαφέροντος. Πιο αναλυτικά, η διατριβή παρουσιάζει τα ερευνητικά αποτελέσματα των δημοσιεύσεων που προέκυψαν και αφορούν στην ανάπτυξη και βελτιστοποίηση πολυενζυμικών συστημάτων για την υδρόλυση της κυτταρίνης, τη βιομετατροπή της ελευρωπαΐνης σε υδροξυτυροσόλη και την ενζυμική τροποποίηση ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present PhD thesis focuses on the design, development, and application of innovative multienzymatic biocatalytic systems in cascade reactions of biotechnological interest. These systems consist of more than one enzyme originating either from different organisms or from different classes of enzymes (e.g. hydrolases, oxodoreductases, etc.) and can be either free or co-immobilized on nanocarriers bearing characteristics of particular interest. This thesis examines the different approaches for the design and development of multienzymatic systems and investigates their potential in different biocatalytic applications. Specifically, the thesis presents the scientific studies obtained and are related to the development and optimization of multienzymatic systems for the hydrolysis of cellulose, the bioconversion of oleuropein to hydroxytyrosol and the enzymatic modification of various polymers. The characterization of the above systems in terms of their structure, activity and functional s ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 7/2025)
DOI
10.12681/eadd/54455
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/54455
ND
54455
Εναλλακτικός τίτλος
Enzyme-catalyzed cascade reactions with (nano)biocatalytic systems
Συγγραφέας
Γιαννακοπούλου, Αρχόντω (Πατρώνυμο: Νικόλαος)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών
Εξεταστική επιτροπή
Τράγκα Θεώνη
Kara Selin
Avalos José L.
Αυγερόπουλος Απόστολος
Αλμπάνης Τριαντάφυλλος
Πολίτου Αναστασία
Φριλίγγος Ευστάθιος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΒιομηχανική Βιοτεχνολογία ➨ Τεχνολογίες βιοδιεργασιών
Λέξεις-κλειδιά
αλυσιδωτές αντιδράσεις; συν-ακινητοποίηση ενζύμων; Μαγνητικά νανοϋλικά; υδρόλυση κυτταρίνης; βιομετατροπή της ελευρωπαΐνης; ενζυμική τροποποίηση βιοπολυμερών
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.