Ανάπτυξη και επιβεβαίωση θεωρητικών οδηγιών υπολογισμού διάρκειας ζωής στοιχείων ανάρτησης οχημάτων

Περίληψη

H παρούσα διδακτορική διατριβή εστιάζει στην μελέτη της πειραματικής και θεωρητικής διάρκειας ζωής ελατηρίων (καμπτικών και αντιστρεπτικών ράβδων). Και το πετυχαίνει, με τη δημιουργία τράπεζας δεδομένων πειραματικών αποτελεσμάτων και χαρακτηριστικών των ελατηρίων και την χρήση θεωρητικών οδηγών υπολογισμού διάρκειας ζωής, όπως ο FKM guideline, και τελικά τη δημιουργία νέων εξειδικευμένων οδηγών με πιο ασφαλείς υπολογισμούς. Οι συνεχώς πιο απαιτητικές προδιαγραφές της αυτοκινητοβιομηχανίας στα κατασκευαστικά στοιχεία των οχημάτων και κυρίως των ελατηρίων τους, έχουν οδηγήσει τους κατασκευαστές να χρησιμοποιήσουν νέες παραγωγικές διαδικασίες και πιο σκληρά υλικά (χάλυβες), τα οποία δεν συμπεριλαμβάνονται στους υπάρχοντες κανονισμούς. Γεγονός που οδηγεί τους μηχανικούς παραγωγής των ελατηρίων αυτών σε εκτεταμένες πειραματικές δοκιμές σε διάφορες φάσεις της ανάπτυξης του προϊόντος μέχρι την έγκριση για μαζική παραγωγή. Με βάση τις πειραματικές μετρήσεις σε ελατήρια που περιλαμβάνουν: διάρκ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This PhD thesis focuses on the study of the experimental and theoretical lifetime of springs (leaf springs and stabilizer bars). And it achieves this, by creating a database of experimental results and characteristics of springs and using theoretical life calculation guides, such as the FKM guideline, to create new specialized guides with safer calculations. The ever more demanding specifications of the automotive industry in the components of vehicles and especially their springs, have led manufacturers to use new production processes and harder materials (steels), which are not included in the existing regulations. A fact that leads the production engineers of these springs to extensive experimental tests in various phases of product development until approval for mass production. Based on the experimental measurements on springs that include: lifetime, load levels, breaking point of the material, macro- and micro-hardness measurements, roughness measurements, metallographic analysis ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 7/2025)
DOI
10.12681/eadd/54428
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/54428
ND
54428
Εναλλακτικός τίτλος
Development and validation of theoretical fatigue life calculations of heavy vehicle suspension spring elements
Συγγραφέας
Γιαννάκης, Ευστράτιος (Πατρώνυμο: Παναγής)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών. Εργαστήριο Στοιχείων Μηχανών και Μηχανολογικού Σχεδιασμού
Εξεταστική επιτροπή
Σαββαΐδης Γεώργιος
Μιχαηλίδης Νικόλαος
Σαββαΐδης Αλέξανδρος
Σαλπιστής Χρήστος
Γιαγκόπουλος Δημήτριος
Στεργιούδη Φανή
Μάλλιαρης Γεώργιος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Μηχανολόγου Μηχανικού ➨ Μηχανολογική μηχανική
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Μηχανολόγου Μηχανικού ➨ Μηχανολογια οχημάτων
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΜηχανική Υλικών ➨ Επιστήμη υλικών, γενικά
Λέξεις-κλειδιά
Κόπωση; Mηχανολογικός οδηγός FKM; Δοκιμές κόπωσης; Υπολογισμός διάρκειας ζωής
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.