"Ευφυή" βιομιμητικά υλικά: ιστική αναγέννηση και αλληλεπίδραση με "εξατομικευμένους" μεταβολίτες του μικροβιώματος

Περίληψη

Στα πλαίσια αυτού του έργου σχεδιάστηκαν και συντέθηκαν με τεχνικές μοριακής βιολογίας, μη τοξικά πρωτεϊνικά βιο-ικριώματα, τα οποία προσελκύουν στελεχιαία κύτταρα και επάγουν την διαφοροποίησή τους προς οστεοκύτταρα ή χονδροκύτταρα με σκοπό την αναγέννηση κατεστραμμένου ιστού. Τα ικριώματα συνδυάζουν τις μηχανικές ιδιότητες της ανθρώπινης τροποελαστίνης (υψηλή ελαστικότητα), της φιμπροΐνης του μεταξιού (μηχανική αντοχή) και της προσκολλητικής πρωτεΐνης-1 του μυδιού (ανθεκτικότητα, προσκόλληση σε επιφάνειες). Επιπλέον, εκθέτουν πεπτίδια κυτταρικής προσκόλλησης και δραστικά πεπτίδια από αυξητικούς παράγοντες που επάγουν την οστεογένεση (BMP-2) ή τη χονδρογένεση (TGF-β1). Τα βιο-ϊκριώματα σχηματίζουν τριδιάστατα, ημι-άκαμπτα, ιξωδοελαστικά δίκτυα στους 37 oC με υψηλές τιμές ελαστικότητας και ιξώδους. Τα ρεολογικά πειράματα έδειξαν επίσης πως οι ίνες αυτών των δικτύων αποκτούν σταδιακά παράλληλο προσανατολισμό κατά την επίδραση περιστροφικών δυνάμεων ροής. Με κατάλληλη επεξεργασία σχηματί ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In this project, non-toxic protein-based scaffolds were designed and synthesized using molecular biology techniques that attract stem cells and induce their differentiation into osteocytes or chondrocytes in order to regenerate damaged tissue. These scaffolds combine the mechanical properties of human tropoelastin (high elasticity), silk fibroin (mechanical strength), and mussel adhesion protein-1 (toughness and adherence to surfaces). In addition, they expose cell adhesion peptides and potent peptides from growth factors that induce osteogenesis (BMP-2) or chondrogenesis (TGF-1).The bioscaffolds form three-dimensional, semi-rigid, viscoelastic networks at 37 oC with high elasticity and viscosity values. Rheological experiments also showed that the fibers of these networks gradually acquire a parallel orientation under the influence of rotational flow forces. With appropriate treatment, porous scaffolds with high pore connectivity were formed. Our experiments showed that the porous bio ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 7/2025)
DOI
10.12681/eadd/54411
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/54411
ND
54411
Εναλλακτικός τίτλος
“Intelligent” biomimetic materials: tissue regeneration and interaction with “personalized” microbiome metabolites
Συγγραφέας
Μάντσου, Αγλαΐα (Πατρώνυμο: Βασίλειος)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας. Τομέας Οργανικής Χημείας και Βιοχημείας
Εξεταστική επιτροπή
Χολή-Παπαδοπούλου Θεοδώρα
Νικολακάκη Ελένη
Αγγελή Αμαλία
Παπή Ρηγίνη
Μπακαλοπούλου Αθηνά
Παπαδοπούλου Λαμπρινή
Τουράκη Μαρία
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΒιολογία ➨ Βιοχημεία και Μοριακή βιολογία
Φυσικές ΕπιστήμεςΒιολογία ➨ Βιοτεχνολογία
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΙατρική Βιοτεχνολογία ➨ Ιατρική βιοτεχνολογία
Λέξεις-κλειδιά
Ινώδη βιοϋλικά; Οστεογένεση; Χονδρογένεση; Μικρά δραστικά πεπτίδια
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.