Η αξιοποίηση της λογοτεχνίας στη διδασκαλία της ελληνικής ως Γ2/ΞΓ υπό το πρίσμα της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στα σύγχρονα μεταναστευτικά περιβάλλοντα

Περίληψη

Η Διδακτορική Διατριβή με θέμα «Η αξιοποίηση της λογοτεχνίας στη διδασκαλία της ελληνικής ως Γ2/ΞΓ υπό το πρίσμα της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στα σύγχρονα μεταναστευτικά περιβάλλοντα» έχει ως στόχο να δοθούν απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερευνητικά ερωτήματα όσον αφορά το περικείμενο της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας ως Γ2 σε συνάρτηση με τη γλωσσική πολιτική που ακολουθείται στην Ελλάδα για την εκπαίδευση μεταναστών/-στριών και προσφύγων κατά τον 21ο αιώνα. Στόχο συνιστά και η διατύπωση διδακτικής πρότασης η οποία θα εστιάζει στη δυνατότητα και στις προϋποθέσεις αξιοποίησης της λογοτεχνίας στη γλωσσική διδασκαλία υπό την οπτική των συγκεκριμένων χαρακτηριστικών των ομάδων στόχων, του χρονικού–χωρικού πλαισίου και της προώθησης διαπολιτισμικών διδακτικών προσεγγίσεων. Ειδικότερα, επιχειρήθηκε να δοθούν απαντήσεις σχετικά με το επίπεδο ελληνομάθειας το οποίο θεωρείται κατάλληλο για την αποτελεσματική αξιοποίηση λογοτεχνικών κειμένων στη διδασκαλία της ελληνικής ως Γ2/ΞΓ σε πρόσφυγες ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present PhD Dissertation entitled "The use of literature in teaching Greek as L2/FL in the frame of intercultural education in contemporary migratory environments" aims at providing answers to specific research questions that pertain to the context of teaching Greek as an L2 in accordance with the Greek language policy adopted for the education of immigrants and refugees in the 21st century. An additional aim is to form a teaching proposal which focuses on the possibility and prerequisites of using literature in language teaching while considering the specific characteristics of the target groups, the time-space framework and the promotion of cross-cultural teaching approaches. More specifically, an attempt has been made to provide answers regarding the level of knowledge of Greek which is considered adequate for the effective use of literary texts in teaching Greek as L2/FL to refugees and immigrants and with their selection criteria, specifically and in terms of thematic content. ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 8/2025)
DOI
10.12681/eadd/54408
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/54408
ND
54408
Εναλλακτικός τίτλος
The use of literature in teaching Greek as L2/FL in the frame of intercultural education in contemporary migratory environments
Συγγραφέας
Κωνσταντινίδου, Γρηγορία-Καρολίνα (Πατρώνυμο: Βασίλειος)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ). Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών
Εξεταστική επιτροπή
Μπάρος Βασίλειος
Γκόγκας Θεμιστοκλής
Παπαδοπούλου Σμαράγδα
Μαλαφάντης Κωνσταντίνος
Καραφύλλης Αθανάσιος
Βεργέτη Μαρία
Ευθυμίου Αγγελική
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΓλώσσα και Λογοτεχνία ➨ Φιλολογία
Λέξεις-κλειδιά
Λογοτεχνία; Ελληνική γλώσσα; Μετανάστες; Πρόσφυγες; Διαπολιτισμική εκπαίδευση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.