Συναλλαγές της ανώνυμης εταιρίας με συνδεδεμένα μέρη

Περίληψη

Αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής αποτελούν οι συναλλαγές της ανώνυμης εταιρίας με συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 99-101 του νόμου 4548/2018. Οι διατάξεις αυτών των άρθρων, υιοθετώντας τις ρυθμίσεις της Οδηγίας 2017/828/ΕΕ, αποβλέπουν αφενός στην απλούστερη, ταχύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία της εταιρίας, ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες επιχειρηματικές ανάγκες, που καθιστούν αναγκαίες τις συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη, ιδιαίτερα μεταξύ εταιριών που ανήκουν στον ίδιο όμιλο επιχειρήσεων, και αφετέρου στη διαφάνεια και εποπτεία αυτών των συναλλαγών με πρόσωπα, φυσικά και νομικά, που μπορούν να ασκήσουν έλεγχο ή αθέμιτη επιρροή στην εταιρία και να προτάξουν κατά τις συναλλαγές αυτές προσωπικά συμφέροντα σε βάρος των συμφερόντων της εταιρίας, των μετόχων της και τρίτων προσώπων. Η συγκεκριμένη διατριβή διαρθρώνεται σε οκτώ κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο εξετάζονται τα καθήκοντα του διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας, όπως ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The subject of the doctoral dissertation is the transactions of SA company (Société Anonyme) with related parties, as defined by the provisions of Articles 99-101 of Law 4548/2018. The provisions of these articles, adopting the regulations of Directive 2017/828/EU, aim, on the one hand, at the simpler, faster, and more efficient operation of the company, so that it can meet modern business needs, which make transactions with related parties necessary, particularly among companies belonging to the same group of companies, and, on the other hand, at transparency and supervision of these transactions with individuals, who can exert control or undue influence on the company and promote personal interests to the detriment of the interests of the company, its shareholders, and third parties. This specific dissertation is structured into eight chapters. The first chapter examines the duties of the company's board of directors, as determined by Law 4548/2018 and Law 4706/2020 on the corporate ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 8/2025)
DOI
10.12681/eadd/54389
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/54389
ND
54389
Εναλλακτικός τίτλος
Τransactions of SA company with related parties
Συγγραφέας
Βάσκου, Μάρθα-Ευτέρπη (Πατρώνυμο: Ηλίας)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Νομικών Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών. Τμήμα Νομικής. Τομέας Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου
Εξεταστική επιτροπή
Ψυχομάνης Σπυρίδων
Τέλλης Νικόλαος
Ψαρουδάκης Γεώργιος
Τζίβα Ευμορφία
Γιοβαννόπουλος Ρήγας
Μαστροκώστας Χρήστος
Καραγκουνίδης Απόστολος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΝομική Επιστήμη ➨ Δίκαιο
Λέξεις-κλειδιά
Ανώνυμη εταιρία; Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη; Άρθρο 99
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.