Η διαμεσολάβηση των αστικών διαφορών στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι επιπτώσεις της στο γαλλικό, αγγλικό και ελληνικό δίκαιο

Περίληψη

Σήμερα, Η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί τη διαμεσολάβηση μέσω μιας γενικής οδηγίας, της οδηγίας διαμεσολάβησης και μέσω δύο ειδικότερων νομοθεσιών, της οδηγίας για την εξωδικαστική ρύθμιση των διαφορών των καταναλωτών και του Κανονισμού για την εξωδικαστική ρύθμιση ηλεκτρονικά των καταναλωτικών διαφορών. Αυτή η νομοθετική τάση εμφανίζεται ως απαίτηση για τη βελτίωση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη μειώνοντας το κόστος, τη βραδύτητα και την πολυπλοκότητά της. Το ερώτημα που τίθεται είναι σε ποιο νομικό πλαίσιο η διαμεσολάβηση διευκολύνει τη φιλική ρύθμιση διαφορών καθώς και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη μειώνοντας την ανισορροπία που χαρακτηρίζει τις έννομες σχέσεις, αφού παραμεριστεί η δικαστική προστασία. Η απάντηση απαιτεί ανάλυση της ρύθμισης της διαμεσολάβησης στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις εθνικές έννομες τάξεις που εξετάζονται. Το δίκαιο της Ένωσης απαιτεί από τα κράτη μέλη να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για την ορθή εφαρμογή μιας οδηγίας (άρθρο 288 § 3 ΣΛΕΕ), η εφαρμογή του πρ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

With regard to the Directive n° 52/2008CE of the European Parliament and the Council of 21 May 2008 in certain aspects of mediation in civil and commercial matters, as well as the Directive 2013/11/EU of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on alternative dispute resolution for consumer disputes and amending Regulation (EC) No 2006/2004 and Directive 2009/22/EC also the Regulation (EU) n°524/2013 of the European Parliament and the Council of 21 May 2013 on online dispute resolution for consumer disputes and amending Regulation (EC) No 2006/2004 and Directive 2009/22/EC (Regulation on consumer ODR), this thesis examine the main lines for the development of mediation set out by the European Union. How the tendency to develop mediation within Europe, represented by the directive the European texts above has been reflected in the three legal systems examined? How mediation works in systems where law is rigid and its infringement is being severely sanctioned (civil law ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Aujourd’hui l’Union européenne favorise la règlementation de la médiation par une démarche générale sous la directive n° 2008/52/CE sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale et par une démarche sectorielle sous la directive n° 2013/11/UE relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et le règlement n° 524/2013/UE en ligne des litiges de consommation. Cette tendance législative apparaît comme une exigence d’améliorer l’accès à la justice en réduisant son coût, son lenteur et sa complexité. La question qui se pose est de savoir dans quel cadre juridique la médiation facilite la résolution amiable des différends ainsi que l’accès à la justice en réduisant le déséquilibre qui caractérise les rapports juridiques, dès lors qu’on écarte la protection juridictionnelle. La réponse appelle l’analyse de la règlementation de la médiation dans le droit de l’Union européenne et dans les droits nationaux examinés. Le droit de l’Union implique que les Ét ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/54369
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/54369
ND
54369
Εναλλακτικός τίτλος
Mediation in civil disputes in European Union's law and its incidences in French, English and Greek law
La médiation des différends civils en droit de l’Union européenne et ses incidences sur les droits français, anglais et grec
Συγγραφέας
Μουζάκη, Διονυσία (Πατρώνυμο: Μαρίνος)
Ημερομηνία
2018
Ίδρυμα
Universite Jean Moulin - Lyon III. Faculte de Droit
Εξεταστική επιτροπή
Ferrand Frederique
Guinchard Serge
Τσικρικάς Δημήτριος
Croze Herve
Jeuland Emmanuel
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΝομική Επιστήμη ➨ Νομική επιστήμη, διεπιστημονική προσέγγιση
Λέξεις-κλειδιά
Διαμεσολάβηση
Χώρα
Γαλλία
Γλώσσα
Γαλλικά
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.