Ανάπτυξη χωρικού συστήματος υποστήριξης αποφάσεων χωροταξικού σχεδιασμού για τις ορεινές περιοχές

Περίληψη

Η παρούσα διδακτορική διατριβή εκπονήθηκε στο τομέα Τοπογραφίας, υπό τη γνωστική περιοχή του Κτηματολογίου και εστιάζει στον επιστημονικό κλάδο των πολυ-κριτήριων χωρικών συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων (Μulti-criteria Spatial Decision Support Systems/ MC-SDSS). Τα Χωρικά Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων (Spatial Decision Support Systems-SDSS) αποτελούν τομέα του ευρύτερου κλάδου των Συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων (DSS-Decision Support Systems) συνδυάζοντας σε ενιαίο περιβάλλον, υποσυστήματα τεχνικών πολυ-κριτήριας ανάλυσης (MCA) και GIS (MCA-GIS). Απώτερος κεντρικός ερευνητικός στόχος υπήρξε ο λειτουργικός σχεδιασμός και πρακτική εφαρμογή/δοκιμή ενός αντίστοιχου συστήματος (μοντέλου) υποστήριξης αποφάσεων «χαλαρής σύζευξης» σχετικών με προβλήματα χωροταξικού/αναπτυξιακού σχεδιασμού των ορεινών περιοχών.

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present PhD thesis focuses on the scientific discipline of Multi-criteria Spatial Decision Support Systems (MC-SDSS). Spatial Decision Support Systems (Spatial Decision Support Systems-SDSS) are a branch of the broader discipline of Decision Support Systems (DSS-Decision Support Systems) combining in a single environment, subsystems of multi-criteria analysis (MCA) and GIS (MCA-GIS) techniques. The ultimate central research objective was the functional design and practical implementation/testing of a corresponding "loose coupling" decision support system (model) related to spatial/development planning problems in mountainous areas.
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 7/2025)
DOI
10.12681/eadd/54338
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/54338
ND
54338
Εναλλακτικός τίτλος
Design and development of a spatial decision support system (sdss) for spatial planning at mountain regions
Συγγραφέας
Τολίδης, Κωνσταντίνος (Πατρώνυμο: Νικόλαος)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών - Μηχανικών Γεωπληροφορικής. Τομέας Τοπογραφίας
Εξεταστική επιτροπή
Δημοπούλου Έφη
Ψαρράς Ιωάννης
Παναγιωτάτου Ελισάβετ
Ασκούνης Δημήτριος
Γκεμιτζή Αλεξάνδρα
Μπακογιάννης Ευθύμιος
Στρατηγέα Αναστασία
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΆλλες Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίες ➨ Μηχανική, διεπιστημονική προσέγγιση
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΆλλες Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίες ➨ Μηχανική, γενικά
Λέξεις-κλειδιά
Χωρικά συστήματα υποστήριξης λήψης αποφάσεων; Πολυκριτήρια ανάλυση αποφάσεων; Gis ( γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών); Χωροταξικός σχεδιασμός
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.