Μελέτη υπερταχειών φωτοφυσικών διεργασιών των πρωτεϊνών φουκοξανθίνης χλωροφύλλης (FCPs) που απομονώνονται από διάτομα μέσω χρονοαναλυόμενης φασματοσκοπίας λέιζερ

Περίληψη

Τα διάτομα είναι φωτοσυνθετικοί οργανισμοί, οι οποίοι συμβάλλουν στην ελάττωση του διοξειδίου του άνθρακα της ατμόσφαιρας και στην αύξηση της συγκέντρωσης του οξυγόνου. Ο οργανικός άνθρακας που παράγουν αποτελεί τροφή για τους θαλάσσιους οργανισμούς.Η εκκίνηση της διαδικασίας της φωτοσύνθεσης των διατόμων πραγματοποιείται μέσω των πρωτεϊνών φουκοξανθίνης χλωροφύλλης (FCPs), οι οποίες είναι υπεύθυνες για τη συλλογή της ηλιακής ακτινοβολίας. Τα FCPs διαθέτουν ως χρωμοφόρα τα καροτενοειδή φουκοξανθίνη (Fx), διαδινοξανθίνη (Ddx) και διατινοξανθίνη (Dtx) και τις χλωροφύλλες τύπου a και τύπου c (Chl-a, Chl-c). Η συλλεγόμενη ακτινοβολία καταλήγει μέσω διεργασιών μεταφοράς ενέργειας στις χλωροφύλλες τύπου a και από αυτές στο κέντρο αντίδρασης, όπου πραγματοποιούνται οι αντιδράσεις της φωτοσύνθεσης. Ο ρόλος της διαδινοξανθίνης και διατινοξανθίνης είναι η προστασία των FCPs από την υψηλής έντασης ηλιακή ακτινοβολία.Στην παρούσα εργασία μελετήθηκαν FCPs, που απομονώθηκαν από τα διάτομα Fragilario ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Diatoms are photosynthetic organisms that play a vital role in reducing the concentration of carbon dioxide and increasing the concentration of oxygen in the atmosphere. The organic carbon they generate serves as a food source for various marine organisms.The process of photosynthesis in diatoms is initiated by the involvement of Fucoxanthin-Chlorophyll Proteins (FCPs), which are responsible for the absorption of solar radiation. FCPs include carotenoids, such as Fucoxanthin (Fx), Diadinoxanthin (Ddx) and Diatoxanthin (Dtx), as well as type-a and type-c Chlorophylls (Chl-a, Chl-c). The absorbed radiation is directed towards Chl-a via energy transfer mechanisms and is subsequently directed to the reaction center, where photosynthesis reactions occur. Diadinoxanthin and diatoxanthin play a protective role, shielding FCPs from the potentially damaging intensity of solar radiation.In the context of the present study, we investigated the photophysical and photochemical processes of FCPs iso ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 8/2025)
DOI
10.12681/eadd/54328
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/54328
ND
54328
Εναλλακτικός τίτλος
Investigation of the ultrafst photophysical processes of fucoxanthin-chlorophyll proteins (FCPs) isolated from diatoms via transient absorption spectroscopy
Συγγραφέας
Πολυχρονάκη, Μαρία (Πατρώνυμο: Νικόλαος)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Κρήτης. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας
Εξεταστική επιτροπή
Άγγλος Δημήτριος
Βαρώτσης Κωνσταντίνος
Λουκάκος Παναγιώτης
Κουτσολέλος Αθανάσιος
Παυλίδης Ιωάννης
Ρίζος Απόστολος
Δασκαλάκης Ευάγγελος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΧημεία ➨ Χημεία, διεπιστημονική προσέγγιση
Λέξεις-κλειδιά
Υπετραχεία Χρονοαναλυόμενη Φασματοσκοπία Λέιζερ; Global Ανάλυση; Φωτοφυσικές Διεργασίες; Διάτομα; Phaeodactylum tricornutum; Fragilariopsis sp.; Πρωτεΐνες Φουκοξανθίνης Χλωροφύλλης; FCPs
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.