Λειτουργικός χαρακτηρισμός διοξυγονασών σχάσης που μετέχουν στον μεταβολισμό του πρωτοκατεχοϊκού οξέος στο εδαφοβακτήριο Pseudarthrobacter phenanthrenivorans Sphe3: συμβολή τους στον μεταβολισμό υδροξυβενζοϊκών οξέων

Περίληψη

Οι πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες (PAHs) είναι διαδεδομένοι περιβαλλοντικοί ρυπαντές που παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον λόγω των τοξικών και/ή καρκινογόνων ιδιοτήτων τους. Οι PAHs αποτελούνται από δυο ή περισσότερους αρωματικούς δακτυλίους διατεταγμένους σε διάφορους σχηματισμούς. Υπάρχουν διάφορες προσεγγίσεις εξυγίανσης μολυσμένων περιοχών και η βιοαποδόμηση είναι μια από τις πιο αποτελεσματικές. Οι διοξυγονάσες, ένζυμα που καταλύουν την εισαγωγή δυο ατόμων O2, παίζουν τον κεντρικό ρόλο στην αερόβια βιοαποδόμηση των PAHs. Το Pseudarthrobacter phenanthrenivorans Sphe3, που απομονώθηκε από μια μολυσμένη με κρεοζοτέλαιο περιοχή στην Ήπειρο, έχει την ικανότητα να αποδομεί φαινανθρένιο και άλλους ρυπαντές με υψηλούς ρυθμούς. Φαίνεται επίσης να συνδυάζει στο γονιδίωμα του τις πληροφορίες για διαφορετικές πορείες καταβολισμού των ενώσεων αυτών. Μπορεί λοιπόν να χρησιμοποιηθεί ως οργανισμός μοντέλο για την αποδόμηση των PAHs και τη μελέτη των διαφόρων πορειών μέσω των οποίων αυτή επ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) are omnipresent environmental pollutants that pose great interest due to their toxic and/or carcinogenic properties. PAHs consist of two or more aromatic rings arranged in various configurations. There are various approaches for the remediation of contaminated areas, and biodegradation is one of the most effective and sustainable methods. Dioxygenases, enzymes that catalyze the incorporation of two oxygen atoms (O2), play a central role in biodegradation and more specifically, in the aerobic biodegradation of PAHs. Pseudarthrobacter phenanthrenivorans Sphe3, isolated from a creosote-contaminated area in Epirus, has the ability to degrade phenanthrene and other pollutants at high rates. It also appears to combine information for different degradation pathways of these compounds in its genome. Therefore, it can be used as a model organism for the degradation of PAHs and the study of the various pathways through which this degradation is achieved as ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/54317
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/54317
ND
54317
Εναλλακτικός τίτλος
Functional characterization of ring-cleavage dioxygenases involved in the metabolism of protocatechuic acid in the soil bacterium Pseudarthrobacter phenanthrenivorans Sphe3: defining their contribution in the metabolism of hydroxybenzoic acids
Συγγραφέας
Τσαγκογιάννης, Επαμεινώνδας (Πατρώνυμο: Μιχαήλ)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας. Τομέας Οργανικής Χημείας και Βιοχημείας. Εργαστήριο Βιοχημικής - Μοριακής Γενετικής
Εξεταστική επιτροπή
Κούκκου Άννα-Ειρήνη
Αφένδρα Αμαλία-Σοφία
Τζάκος Ανδρέας
Δούλιας Πασχάλης-Θώμας
Μιχαηλίδης Θεολόγος
Σίσκος Μιχαήλ
Φριλίγγος Ευστάθιος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΒιολογία ➨ Βιοχημεία και Μοριακή βιολογία
Λέξεις-κλειδιά
Πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες; Βιοαποδόμηση; Πρωτοκατεχοϊκό οξύ; Διοξυγονάσες σχάσης; 3,4-διοξυγονάση του πρωτοκατεχοϊκού οξέος; 4,5-διοξυγονάση του πρωτοκατεχοϊκού οξέος; Υδροξυβενζοϊκά οξέα; Μεταβολομική ανάλυση; Μεταγραφομική; Κατευθυνόμενη μεταλλαξογένεση; Κινητική; 3-υδροξυβενζοϊκό οξύ; 4-υδροξυβενζοϊκό οξύ
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.