Ποιότητα, διασφάλιση ποιότητας και διοίκηση ολικής ποιότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση: μελέτη της εφαρμογής προγραμμάτων διασφάλισης ποιότητας στα ελληνικά Α.Ε.Ι.

Περίληψη

Τα ελληνικά δημόσια Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) έχουν υποβληθεί για πρώτη φορά σε διαδικασίες Διασφάλισης Ποιότητας (Δ.Π.). Έχουν πιστοποιηθεί για τη συμμόρφωσή τους με τις αρχές του Πρότυπου Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (Ε.Σ.Δ.Π.), της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.) και με τα πρότυπα και τις κατευθυντήριες οδηγίες Δ.Π. (Standards and Guidelines for Quality Assurance-ESG, 2015) του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (Ε.Χ.Α.Ε.). Στο πλαίσιο εφαρμογής των διαδικασιών αυτών, με στόχο την πιστοποίηση, την ανάπτυξη και τη βελτίωσή τους, η βιβλιογραφία καταδεικνύει τον νευραλγικό ρόλο των υπαλλήλων και δη των επιτελικών στελεχών των Α.Ε.Ι. H ολοκληρωμένη και πλήρης εφαρμογή τέτοιων προγραμμάτων, που βασίζονται στις αρχές της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (Δ.Ο.Π.) απαιτεί την συμμετοχή όλου του προσωπικού του Α.Ε.Ι., το οποίο πρέπει να είναι ενημερωμένο, ευαισθητοποιημένο και να συμμετέχει ενεργά στα ζητήματα της διαχείρισης και βελτίωσης της ποιότητα ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Greek public Higher Education Institutions (HEIs) have undergone Quality Assurance (QA) procedures for the first time. They have been certified for their compliance with the principles of the Standard Internal Quality Assurance System (IQAS) of the Hellenic Authority for Higher Education (HAHE) and with the Standards and Guidelines for Quality Assurance (ESG 2015) of the European Higher Education Area (EHEA). In the implementation context of these procedures, aiming at their certification, development and improvement, the literature reveals the key role of the employees and especially the executive staff of the HEIs. The integrated and full implementation of such programs, based on the principles of Total Quality Management (TQM) requires the active participation of all the staff of the HEI, which must be informed, aware and actively involved in quality management and improvement issues. The present study deals with the level of implementation of the QA processes in Greek public HEIs. ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 7/2025)
DOI
10.12681/eadd/54232
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/54232
ND
54232
Εναλλακτικός τίτλος
Quality, quality assurance and total quality management in higher education: a study of the implementation of quality assurance programmes in greek universities
Συγγραφέας
Βασιλάκη, Γεωργία (Πατρώνυμο: Θεοχάρης)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού
Εξεταστική επιτροπή
Ανδρεαδάκης Νικόλαος
Φώκιαλη Περσεφόνη
Βαλκάνος Ευθύμιος
Κέφης Βασίλειος
Θεοδωροπούλου Έλενα
Κοντάκος Αναστάσιος
Δάρρα Μαρία
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΆλλες Ανθρωπιστικές Επιστήμες ➨ Ανθρωπιστικές επιστήμες, γενικά
Λέξεις-κλειδιά
Ποιότητα; Διασφάλιση ποιότητας; Διοίκηση ολικής ποιότητας; Τριτοβάθμια εκπαίδευση; Πανεπιστήμια
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
πιν.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.