Χρήση νεότερων βιοδεικτών στην πνευμονία που σχετίζεται με τον αναπνευστήρα σε διασωληνωμένα βαρέως πάσχοντα παιδιά: συσχέτιση με την εμφάνιση και την έκβαση της νόσου

Περίληψη

Εισαγωγή: Πρόκειται για την πρώτη ερευνητική πιλοτική μελέτη σε πανελλήνιο επίπεδο, η οποία προστέθηκε στη διεθνή βιβλιογραφία και αφορά στη διαγνωστική προσέγγιση της VAP σε διασωληνωμένα βαρέως πάσχοντα παιδιά, νοσηλευόμενα σε Μονάδα Εντατικής Παίδων. Ο σκοπός της μελέτης ήταν η ανίχνευση νεότερων βιοδεικτών στον ορό αίματος και στις βρογχικές εκκρίσεις, αναζητώντας τη συσχέτισή τους με την εμφάνιση και την έκβαση της νόσου. Η έγκαιρη διάγνωση της VAP αποτελεί πρόκληση για τον κλινικό ιατρό, λόγω των υποκειμενικών κλινικών κριτηρίων και της χαμηλής διακριτικής ισχύος των διαγνωστικών εξετάσεων. Μεθοδολογία: Αρχικά καθορίστηκαν τα κριτήρια ένταξης και αποκλεισμού των ασθενών στη μελέτη. Ακολούθησε καταγραφή των δημογραφικών και κλινικών χαρακτηριστικών. Σύμφωνα με την τροπο-ποιημένη κλίμακα για παιδιά του Κλινικού Πνευμονικού Δείκτη (mCPIS), οι ασθενείς κατηγοριοποιήθηκαν σε δύο ομάδες: με υψηλή υποψία VAP και χαμηλή υποψία VAP. Συλλέχθηκαν δείγματα ορού αίματος και βρογχικών εκκρίσε ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Introduction: This is the first pilot study conducted at a national level, results of which were recently added to the international literature, contributing to the diagnostic approaches of ventilator-associated pneumonia (VAP) in intubated critically ill children admitted to the Pediatric Intensive Care Unit (PICU). The aim of this study was to de-tect newer biomarkers in the blood serum and bronchial secretions and assess their association with disease occurrence and outcome. Early VAP diagnosis remains a challenge for the clinician, due to subjective clinical criteria and the low discriminatory power of diagnostic tests.Methodology: At first, inclusion and exclusion criteria for patients in the study were determined. Next, demographic and clinical character-istics were recorded. According to the modified pediatric Clinical Pulmonary Index Score (mCPIS), patients were divided into two groups: a high suspicion of VAP and a low suspicion of VAP. Samples of blood serum and bronchial sec ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 9/2025)
DOI
10.12681/eadd/54220
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/54220
ND
54220
Εναλλακτικός τίτλος
Use of newer biomarkers in mechanically ventillated critically ill children with Ventilator associated pneumonia (VAP): correlation with disease occurrence and outcome
Συγγραφέας
Σδούγκα, Μαρία (Πατρώνυμο: Μιχαήλ)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής. Τομέας Υγείας του Παιδιού
Εξεταστική επιτροπή
Ροηλίδης Εμμανουήλ
Ευαγγελίου Αθανάσιος
Τσιτσόπουλος Παρμενίων
Ιωσηφίδης Ηλίας
Πρωτονοταρίου Ευθυμία
Κυρβασίλης Φώτιος
Χατζηαγόρου Ελπίς
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΚλινική Ιατρική ➨ Ιατρική αυξημένης φροντίδας και Εντατική θεραπεία
Λέξεις-κλειδιά
Πνευμονία που σχετίζεται με τον αναπνευστήρα; Βαρέως πάσχοντα παιδιά; Βιοδείκτες
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.